Etiquette

De informatie in het artikel Etiquette (6 april, pagina 46) is deels afkomstig uit twee boeken van Cas Smithuijsen.