Duurzaam Nederland

In NRC Handelsblad van 5 april stond onder het kopje `Lijst Pim Fortuyn nr. 15' een artikel over de lijstnummering voor de Kamerverkiezingen op 15 mei.

De laatste zin van het artikel luidt: ,,Onder de nieuwkomers bij de verkiezingen is ook de Verenigde Seniorenpartij, die volgens sommige peilingen op een zetel zou kunnen rekenen, en Duurzaam Nederland, een afsplitsing van Leefbaar Nederland.''

Het is niet de eerste keer dat u Duurzaam Nederland zo aanduidt, er is ook al eerder geprotesteerd. Blijkbaar is het nog steeds niet tot deze krant doorgedrongen dat Duurzaam Nederland, hoewel een klein aantal van de actieve leden aanvankelijk contact heeft onderhouden met LN, absoluut geen afsplitsing is. De lijsttrekker van Duurzaam Nederland, Seyfi Özgüzel was tot januari 2002 lid van de PvdA en ondergetekende, nr. 2 van de lijst, was tientallen jaren, o.m. als lid van de Rijnmondraad en de gemeenteraad van Barendrecht actief in de VVD. Geen van beiden hebben we ooit enig contact met Leefbaar Nederland onderhouden.

Duurzaam Nederland onderscheidt zich van LN en ook van andere bestaande partijen doordat niet economische groei en welvaart, maar duurzaamheid en de belangen van volgende generaties als belangrijkste uitgangspunten voor politiek denken en handelen zijn gekozen. Vooral op de gebieden van milieu, economie en internationale betrekkingen wijkt het programma van Duurzaam Nederland sterk af van dat van andere partijen.

Ook bij de samenstelling van de lijst is er een groot verschil. Duurzaam Nederland is erin geslaagd een lijst samen te stellen waarop zowel `nieuwe' als `oude' Nederlanders, geboren in vier verschillende werelddelen, een hecht team van hoge kwaliteit vormen, dat qua samenstelling een redelijk getrouwe afspiegeling is van de Nederlandse bevolking in de volgende generaties. Ook deze samenstelling wordt door DN beschouwd als een teken van duurzaamheid.