Asielzoeker houdt woning in Heerde

De gemeente Heerde heeft vorige week een ontruimingsprocedure tegen een uitgeprocedeerde asielzoeker verloren. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat Heerde geen spoedeisend belang in het aangespannen kort geding had. Volgens een woordvoerder van Heerde betekent de uitspraak dat uitzetting uit de gemeentewoning aanzienlijke vertraging zal oplopen.

Heerde reageerde vanochtend verbaasd op de uitspraak, omdat de gemeente dacht te handelen volgens het door het ministerie van Justitie vastgestelde beleid. Alle opvang aan de uitgeprocedeerde asielzoeker was stopgezet. Hij mocht ook geen huur meer voor zijn gemeentewoning betalen.

Maar het geding om ontruiming te bewerkstelligen mislukte. De asielzoeker, die in zijn eigen inkomen kan voorzien, is ook niet afhankelijk van een uitkering om zijn huur te betalen.

Heerde verwacht dat een nieuwe ontruimingsprocedure minstens een half jaar op zich zal laten wachten. Heerde wacht met een inhoudelijke reactie tot het de uitspraak van het Gerechtshof bestudeerd heeft.