`Schrap bijzonder onderwijs'

Minister Van Boxtel (Integratie) wil het bijzonder onderwijs afschaffen. Islamitische scholen remmen volgens hem de integratie. Het zou dan ,,een vorm van hypocrisie'' zijn de andere bijzondere scholen, protestants-christelijk en katholiek, te handhaven, zei de D66'er zaterdag in de regionale pers. ,,Schaf religieus gebonden onderwijs af. Verander artikel 23 van de Grondwet over vrijheid van onderwijs en zorg dat er voor iedereen goed openbaar onderwijs is.''

Het is de eerste keer dat een bewindspersoon afschaffing van het hele bijzonder onderwijs bepleit. Naast scherpe afwijzende reacties uit christelijke kring – CDA-leider Balkenende noemde het standpunt ,,onverstandig en zelfs dom'' – krijgt Van Boxtel steun uit de islamitische gemeenschap. ,,Als de afschaffing van artikel 23 nodig is om de isolatie en achterstand van kinderen weg te werken, dan moet je een eind maken aan dergelijke scholen'', zegt Mohammed Sini, voorzitter van stuurgroep Islam en Burgerschap. ,,Laat elke groep ook godsdienstonderwijs zelf regelen, laat de groep eigen verantwoordelijkheden nemen'', aldus Sini. Voorzitter Arif Soytürk van het Turkse Directoraat-Generaal van Godsdienstzaken, dat 85 procent van de Turkse gemeenschap bedient, vertelt zonder direct te willen reageren op de uitlatingen van Van Boxtel dat in Turkije ook geen islamitische basisscholen bestaan. ,,We geven godsdienstonderwijs buiten de schooltijden en in zomervakanties. Dat werkt perfect.'' Ook Abdu Menebhi van de Marokkaanse instelling Emcemo en Jamal Ftieh van Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland steunen het voorstel van Van Boxtel. Ze vinden dat de scholen de segregatie en niet de integratie bevorderen. ,,Religieus onderwijs hoort thuis in kerken en moskeeën'', zegt Menebhi.

achtergrond: pagina 3