Opvang invaliden probleem school

Van de protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen kan 52 procent lichamelijk gehandicapte kinderen niet adequaat opvangen. Basisscholen worden per 1 augustus verplicht ook lichamelijk gehandicapten op te nemen.

Pagina 3