`Netelenbos bederft de PvdA-lijst'

De lijsttrekker Leefbaar Nederland, F. Teeven, heeft vandaag de Raad van Staate gevraagd de kandidatenlijst van PvdA voor de Kamerverkiezingen ongeldig te verklaren.

Teevens bezwaar geldt de zesde plaats van minister Netelenbos (Verkeer) op de PvdA-lijst, daar zij zou hebben gesolliciteerd naar de functie van Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland.

Teeven leidt uit krantenberichten over Netelenbos af, dat deze ,,op onjuiste gronden heeft ingegeven in te stemmen met haar kandidaatstelling'' op de PvdA-lijst. De PvdA heeft vorige week, zoals de Kieswet vergt, immers een `instemmingsverklaring' van Netelenbos overlegd op het moment dat zij al bekend was met een aanvaarding van het ambt van CvK, meent Teeven.

Volgens de wet moet de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) binnen zes dagen uitspraak doen over het door Teeven ingediende beroepsschrift. In een toelichting zegt Teeven dat Netelenbos en de PvdA ,,met voorbedachten rade kiezersbedrog plegen''.

In een reactie zegt PvdA-voorzitter Koole ,,alleen uit de krant te weten'' dat Netelenbos heeft gesolliciteerd. ,,Maar als het zo is, zou het nu niet chique zijn als we, door Netelenbos van de lijst te halen, de procedure in Noord-Holland onder druk zouden zetten'', meent Koole.

Wel zou, als Netelenbos wordt benoemd, de PvdA liefst nog vóór de verkiezingen daarvan mededeling aan de kiezers moeten doen, aldus de PvdA-voorzitter.