Industrie lijkt dal in productie voorbij

De omzet van de Nederlandse industrie is in februari opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar geleden, maar blijkt zich wel te stabiliseren.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanmorgen werden vrijgegeven. De omzet van de industrie in februari komt daarin 6 procent lager uit dan in februari 2001. In januari bedroeg de omzetdaling op jaarbasis nog 5 procent. In het vierde kwartaal van 2001 was de omzet van de industrie nog gemiddeld 8 procent lager dan een jaar daarvoor, zodat de cijfers van januari en februari toch een lichte verbetering impliceren.

De omzetdaling over februari is volgens een raming van het CBS voor 4,5 procentpunt te wijten aan lagere afzetprijzen. Daardoor valt de daling van het omzetvolume, met naar schatting 1,5 procentpunt, relatief bescheiden uit.

Vooral op de binnenlandse markt had de industrie het zwaar. Daar daalde de omzet 8 procent, in de exportmarkten gemiddeld 4 procent. De industrie heeft sinds afgelopen najaar al te maken met een verminderde omzet. De belangrijkste oorzaak is de wereldwijde economische neergang. Vooral november en december waren slechte maanden.

Het CBS signaleert nu enig herstel in Nederland. Zo is het producentenvertrouwen in februari gelijkgebleven, en de algemene verwachting van ondernemingen is dat de komende maanden de bedrijvigheid zal aantrekken.

Februari was vooral een slechte maand voor de aardolie- en de chemische industrie. Die boekte een omzetdaling van 10 procent. Eenzelfde afname was te zien bij de metaal-, elektrotechnische en transportsector. Ook de kledingindustrie en de hout- en bouwtoeleveranciers hadden het zwaar met een gemiddelde daling van 8 procent. Onder meer de mediasector en de voedings- en genotmiddelenindustrie boekten meer omzet.