Geen opvang leerlingen met een handicap

Meer dan de helft van de protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen (52 procent) kan lichamelijk gehandicapte kinderen niet opvangen overeenkomstig de nieuwe voorschriften.

Dat blijkt uit een onderzoek door Search Primair, het onderzoeksbureau van de Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie (PCSO).

Basisscholen worden per 1 augustus verplicht om ook lichamelijk gehandicapten op te nemen. De scholen krijgen voor deze kinderen een leerlinggebonden budget, ook wel `rugzakje' genoemd, voor speciale voorzieningen. Ouders van gehandicapte kinderen kunnen vanaf dat moment zelf kiezen of ze hun kind aanmelden bij een speciale school voor gehandicapten of bij een reguliere basisschool.

Als voornaamste reden voor hun aarzeling geven de ondervraagde scholen op dat de leerkrachten niet genoeg geschoold zijn in de opvang van gehandicapte leerlingen. Andere belangrijke redenen zijn dat het gebouw niet is aangepast en dat zij te weinig informatie hebben omtrent de regels om gespecialiseerd personeel aan te trekken. Een meerderheid van de scholen (51 procent) vindt dat zij al genoeg probleemkinderen hebben.

PCSO heeft het onderzoek vorige maand gehouden onder directeuren van circa 4.700 protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen. In totaal zijn er zo'n 7.800 basisscholen in Nederland.

PCSO stelt voor de voorgestelde verplichtingen te versoepelen. Ook moeten basisscholen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de opname van gehandicapte kinderen.

De koepelorganisatie van openbare basisscholen, VOO, staat in principe achter de nieuwe wettelijke maatregelen. ,,In het overleg met de minister hebben alle scholen ermee ingestemd om gehandicapte kinderen op te vangen. De openbare scholen, maar ook de christelijke scholen'', zegt een woordvoerder. ,,De christelijke scholen geven nu aan dat zij niet ingericht zijn op de opvang van gehandicapten en dat leerkrachten daar niet in geschoold zijn. Dat zijn op zichzelf geen redenen om de zaak af te blazen. Dan moet het kabinet simpelweg meer geld beschikbaar stellen om die knelpunten op te lossen.''

De woordvoerder van de VOO begrijpt overigens de aarzelingen van de christelijke scholen wel. Hij zou niet verbaasd zijn als er soortgelijke geluiden komen van de openbare scholen.