Gasunie wordt in drie delen opgesplitst

De Gasunie, een van de pijlers van het Nederlandse `gasgebouw', wordt volledig opgesplitst. Dit blijkt uit een brief, die minister Jorritsma (Economische Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

,,Het gaat om een tussenstand van de onderhandelingen die al enige tijd worden gevoerd tussen de aandeelhouders'', zegt een woordvoerder van Economische Zaken. Voor de Gasunie zelf is het echter duidelijk, meldt een woordvoerder: ,,Zeker is dat de Gasunie als zodanig ophoudt te bestaan.''

Gasunie is eigendom van de Nederlandse staat (50 procent) en de oliemaatschappijen Koninklijke/Shell Groep en ExxonMobile (elk 25 procent). Het transportnet voor het gas wordt met ingang van 1 januari 2003 volledig eigendom van de staat, terwijl de handelspoot wordt gesplitst in twee bedrijven die eigendom worden van respectievelijk Shell en Exxon. Over een onderlinge verrekening wordt nog gesproken, maar Jorritsma gaat ervan uit de operatie `financieel neutraal' te kunnen afronden; de inkomsten uit het gastransport moeten opwegen tegen de kosten van de aankoop van het net.

Gasunie is zeer nauw verweven met het `gasgebouw', dat in de jaren zestig werd opgetuigd na de vondst van aardgas in Nederlandse bodem. Het gas wordt gewonnen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en vervolgens verkocht door Gasunie, die optreedt als `agent'. Daarnaast verhandelt Gasunie via het netwerk ook gas dat buiten Nederland wordt ingekocht.

Met de liberalisering van de gasmarkt zijn er meer spelers actief geworden die gas mogen verhandelen via het Nederlandse gasnetwerk. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden is Gasunie vorig jaar al opgesplitst in een transporttak en een handelstak, die nu ook in verschillende gebouwen huizen. ,,De splitsing gaat nu dus een stap verder'', zegt de woordvoerder van Gasunie.

In de praktijk betekent dit dat de commerciële bedrijven waarschijnlijk niet in Groningen blijven. ,,Het transport zit met handen en voeten gebonden aan Groningen, dat zal wel blijven. Voor de handel valt dat te bezien. Het is logischer dat dat naar Den Haag gaat'', zegt de Gasunie-woordvoerder. Den Haag is de vestigingsplaats van Shell.