Wachtlijst

Bij een 54-jarige man wordt de diagnose longkanker gesteld. Hij komt op de wachtlijst voor een operatie. Omdat hij een `nette' burger is, wil hij geen gebruikmaken van zijn relaties om snel te worden geholpen. Vier maanden later vindt de operatie plaats. Het is dan `open-dicht'. Eergisteren is hij overleden. Zou onze minister ook vier maanden moeten wachten als bij haar de diagnose kanker wordt gesteld?