STELLINGEN

Een toenemend gebruik van mobiele telefoons en een afnemende kwaliteti van het openbaar vervoer gaan hand in hand.

M. Blaas, Universiteit Utrecht

Het is een groot miscerstand dat culturele instellingen die weinig geld uitgeven als niet subsidiabel worden beschouwd.

R. Koeling, Rijksuniversiteit Groningen

Ongedocumenteerd bewaren is een omslachtige manier van weggooien.

E. Vierhuis, Wageningen Universiteit

De beste ontwerpers zijn vormgevers die ruimte scheppen.

H. Mastik, Erasmus Universiteit Rotterdam

Onafhankelijke hypotheek- en verzekeringsadviseurs bestaan niet.

C.H. Verhees, Wageningen Universiteit