`Rotterdams stationsplan duur en overbodig'

In Rotterdam komt een nieuw Centraal Station. Of niet. Leefbaar Rotterdam wil er sinds de verkiezingen liever niet te veel over praten.

Krijgt Rotterdam nu wel of niet het nieuwe Centraal Station dat bijna de voltallige vorige gemeenteraad voor ogen stond? ,,Natuurlijk'', zegt Hans Kombrink, demissionair PvdA-wethouder. Ronald Sørensen, Leefbaar Rotterdam: ,,Het lijkt mij niet.''

De Rotterdamse gemeenteraad vergaderde gisteren over de toekomst van het Centraal Station, een van de vele twistpunten tussen de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en de andere partijen. In verband met de komst van de hogesnelheidslijn en ook omdat het station en de omgeving eromheen vernieuwing behoeven, werd daarvoor een jaar geleden een nieuw ontwerp gepresenteerd. Het gaat om een prestigieus plan, met onder meer een voetgangerstunnel onder de sporen van meer dan veertig meter breed, een stationsplein in lagen en bij de entree gebouwen in de vorm van champagneglazen. Een duur plan ook: ten minste anderhalf miljard euro.

Te duur, oordeelde het kabinet een paar maanden na de presentatie. Het kabinet vreesde bovendien dat de kosten ook nog wel eens tegen zouden kunnen vallen. Vandaar dat het nu demissionaire college de afgelopen maanden aanpassingen uitwerkte: een iets smallere voetgangerstunnel, een smaller en korter stationsplein, verkleining van het dak boven de sporen. De aanpassingen, samen goed voor een kostenvermindering van bijna driehonderd miljoen euro, werden gisteren aan de gemeenteraad voorgelegd.

Maar Leefbaar Rotterdam vond het stationsplan niet alleen erg duur, de partij vond de hele verbouwing eigenlijk onnodig. Vandaar dat de inbreng van de partij gisteren met spanning werd afgewacht. Sterker, Ronald Sørensen werd er zelfs bijgehaald op het moment dat de wethouder zijn presentatie zou beginnen en hij zich net even uit de zaal bleek te hebben verwijderd.

Sørensens inbreng was een voorstel van orde: het punt voorlopig van de agenda afvoeren. ,,Een demissionair college dat onderhandelt met een bijna-demissionair kabinet, dat lijkt mij niet goed.'' Omdat geen enkele andere partij daarvoor voelde, vond het debat toch plaats. ,,Voor het eerst een ambtelijk stuk dat te lezen is en dat begrijpelijk is'', oordeelde Sørensen vervolgens. Maar verder was het allemaal onzin: ,,Zo'n plan, dat is schieten met een kanon op een mug. Waarom kijken we niet naar wat we hebben: station Blaak. De Hofpleinlijn.'' Hij stelde voor ,,er verder over te praten met de voltallige raad'' in plaats van in de speciale commissie die gisteren bijeenkwam.

En wat vonden CDA en VVD, de partijen die op dit moment met Leefbaar Rotterdam onderhandelen over een nieuw college van de aanpassingen? Die hadden voor hun oordeel ook ,,meer tijd nodig'', zeiden George van Gent (VVD) en Lucas Bolsius (CDA). Daarmee eindigde het debat in de afspraak er binnenkort weer over te vergaderen. Onduidelijk bleef of dat zal zijn voor of nadat de onderhandelingen over een nieuw college zijn afgerond. Die gaan hun tweede week in.