Preludes op rapport over Screbrenica

Terugblikken, reconstructies, wonden likken en hopen dat het nooit weer gebeurt. De rol van Dutchbat bij de val van Srebrenica in juli 1995 waarbij ruim 7.000 moslims werden vermoord krijgt in de komende dagen op radio en televisie uitgebreid aandacht. Tot de presentatie op woensdag 10 april van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) wordt nog menig uurtje gevuld.

Vanavond in Terug naar Srebrenica (EO, Ned.1, 22.35-23.13u.) het verhaal van Alex en André die samen in 1995 de val van de enclave als blauwhelmen meemaakten. Zij waren gedwongen toe te zien hoe Servische strijdkrachten moslimmannen in bussen afvoerden. Met André worden de plekken bezocht waar het gebeurde. Volgens hem begrijpen maar heel weinig mensen in welke hachelijke situatie de Nederlandse militairen verkeerden. In Nova (NPS, Ned.3, 22.15-22.47u.) gaat ex-sergeant Martijn Mulder terug naar de `veilige enclave' en de familie van moslim-commandant Enwer met wie hij in de maanden voor de val bevriend raakte.

Zondagmiddag een herhaling van de BBC-documentaire A cry from the grave (NPS, Ned.3, 14.55-16.33u.) met onthullende beelden van diverse ontmoetingen tussen luitenant-kolonel Karremans en generaal Mladic. Dutchbat-tolk Hasan Nuhanovic stelt in de film dat Dutchbat ,,over mijn lijk'' had moeten zeggen toen Mladic de uitlevering van alle moslims eiste. Dutchbat zette zijn hele familie uit het kamp. Van zijn vader, moeder en broer heeft hij niets meer gehoord. ,,Ik had moeten protesteren, een geweer moeten pakken, wat dan ook'', zegt hij. Hij gehoorzaamde echter als een schaap.

De tolk is 's avonds in 7-dagen (VPRO, Ned.3, 22.37-23.10u.) opnieuw te zien en zegt dat Dutchbat medeplichtig is aan oorlogsmisdaden omdat de militairen duizenden moslims van de compound hebben verwijderd. Hij verwacht niet veel van het NIOD-rapport omdat ze nooit bij hem langs zijn geweest. Hij is sinds de val onafgebroken bezig met eigen onderzoek en wil antwoorden vinden op vragen als `wat is er met mijn familie gebeurd en wie is daar verantwoordelijk voor'. Als het rapport daar geen antwoorden op geeft, is het volgens hem waardeloos.

De IKON zoekt dinsdag in Het andere gezicht (Ned.1, 23.05-23.28u.) naar de verdwenen zwarte stukken in de videobeelden van de Servische journalist en amateurfilmer Zoran Petrovic. Zijn materiaal werd de basis van veel analyses voor het Joegoslavië-tribunaal en het NIOD bij onderbouwing van onderzoek, bewijsvoeringen en getuigenverklaringen. Woensdag, rechtstreekse presentatie van het rapport. (NOS, Ned.2, 11.58-13.40u.

Televisie-uitzendingen over de val van Srebrenica