Poolse verplegers op wachtgeld

Vijf verpleeghuizen in Venlo, Rotterdam en Den Haag betalen sinds 25 maart 400 euro wachtgeld per maand aan 33 Poolse verpleegkundigen zonder dat die al in Nederland heben gewerkt.

De verpleegkundigen zijn de afgelopen maanden in Polen opgeleid voor een baan van maximaal twee jaar als verzorgster in een verpleegtehuis in één van de drie steden. ,,Ze kunnen evenwel niet naar Nederland reizen'', aldus M. Vente, projectmanager namens de vijf verpleeghuizen, ,,omdat het ministerie van Justitie nog steeds geen verblijfsvergunning voor hen heeft afgegeven''. Wel beschikken de verpleegkundigen ondertussen over een werkvergunning.

Minister Borst (Volksgezondheid) is gezien het tekort aan personeel in verpleeghuizen, en het feit dat Polen in 2004 lid wordt van de Europese Unie, een warm voorstander van het project.

Mede op verzoek van premier Kok drong Borst er vorige week in de marge van de ministerraad bij staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) op aan om voor de Poolse verpleegkundigen een verkorte procedure mogelijk te maken. Op die manier kan de zaak binnen drie weken worden geregeld.

Formeel komen de Poolse verpleegkundigen niet voor die procedure in aanmerking, omdat het om een proefproject gaat. Alleen organisaties die al eerder ten minste tien mensen hebben binnengebracht, kunnen een beroep doen op de verkorte procedure. Een woordvoerder van Kalsbeek zegt dat de staatssecretaris ,,vrijwel zeker volgende week beslist'' of er voor de Poolse verpleegkundigen tóch een uitzondering wordt gemaakt. De indruk bestaat dat Kalsbeek het verzoek, gezien het grote personeelsgebrek in de Nederlandse verpleeghuizen, zal honoreren.

Het tekort aan personeel in verpleeghuizen is zo hoog opgelopen dat PvdA en VVD deze week in de Tweede Kamer pleitten voor het inzetten van militair medisch personeel in de zomermaanden. Met name in die periode staat de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen sterk onder druk. C.N.E. van Schelven, lid van de raad van bestuur van de stichting De Stromen in Rotterdam, zegt verbijsterd te zijn over het feit dat de politiek in Nederland nog steeds denkt dat de gevolgen van de vergrijzing in de zorg met louter Nederlandse arbeidskrachten kan worden opgevangen.

De betrokken vijf verpleeghuizen – eigendom van de stichtingen De Stromen en ZorgKompas in de regio Rotterdam, de zorggroep Noord-Limburg in Venlo en de Algemene Haagse Stichting en de GDVV-groep in Den Haag – hebben inmiddels 200.000 euro geïnvesteerd in de werving en opleiding van de Poolse verpleegkundigen.

Het idee ontstond in december 2000 tijdens een bezoek van premier Kok aan Slowakije, waar ook zijn Poolse collega Buzek van de partij was. Daar kwam het gebrek aan personeel in de verpleging in Nederland ter sprake. Buzek vertaalde dat op een gezamenlijke persconferentie vervolgens in een aanbod van Kok om Poolse verpleegkundigen, waarvan een deel werkloos is, op te leiden en werkervaring in Nederland te laten opdoen. De vijf betrokken verpleeghuizen in Nederland grijpen de uitspraken van Buzek op hun beurt aan als een mogelijkheid om de personeelsproblemen in hun instellingen aan te pakken. Het uitzendbureau Job Net selecteert in Polen 38 verpleegkundigen uit honderden sollicitaties. Van hen hebben 33 de opleiding, waaronder taallessen, inmiddels met succes afgerond. De Tweede Kamer is geen voorstander, mede door negatieve ervaringen met Zuid-Afrikaanse verpleegkundigen, van het werven van zorgpersoneel in het buitenland. Arib (PvdA): ,,De aandacht moet allereerst op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn gericht.''