`Laat bedrijven scholen beheren'

De ministers Hermans (Onderwijs) en Zalm (Financiën) willen scholen en gemeenten de mogelijkheid geven het ontwerp, de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen uit te besteden aan bedrijven. Op die manier willen de ministers iets doen aan de grote lokalentekorten in het onderwijs en de slechte staat van veel schoolgebouwen.

Over een paar weken zullen de VVD-ministers een eerste project lanceren, waarin een vmbo-school het beheer van de schoolgebouwen volledig zal uitbesteden aan een private partij. Het is de bedoeling dat schoolbesturen en gemeenten architectenbureaus, banken en bedrijven uit de vastgoedsector zullen inhuren. Verder willen de ministers de schoolkantines in de toekomst vaker uitbesteden aan facilitaire bedrijven.

Volgens G. Coenen van het Kenniscentrum publiek-private samenwerking van het ministerie van Financiën, dat nauw betrokken is bij het project, zijn de bouw en het beheer van schoolgebouwen in de praktijk vaak lastig. Veel scholen hebben daardoor last van achterstallig onderhoud. ,,Scholen zijn er vaak bij gebaat dat een andere partij hen die verantwoordelijkheid uit handen neemt. Zo kunnen zij zich weer richten op het onderwijs, hun belangrijkste taak.'' De samenwerking met private ondernemingen hoeft voor scholen niet duurder uit te vallen, denkt Coenen. ,,Ze stoten immers ook veel activiteiten af.'' In de praktijk zal moeten blijken of scholen inderdaad goedkoper uit zijn.

In 1997 heeft toenmalig minister Ritzen (Onderwijs) de bouw en het beheer van schoolgebouwen gedecentraliseerd. Sinds die tijd gaan gemeentes over de buitenkant van schoolgebouwen en -lokalen en schoolbesturen over de inrichting ervan. Gemeenten mogen sinds die tijd zelf beslissen hoeveel schoollokalen zij willen bouwen en hoeveel geld uit het Gemeentefonds er naartoe gaat. Sinds die tijd is er door de onderwijsbonden veel kritiek geuit op de huisvesting van leerlingen. Gemeenten kampen door inschattingsfouten met grote lokalentekorten, zeker in nieuwbouwwijken. Bovendien, zo vinden de bonden, zien de gebouwen er van binnen miserabel uit.