Kabinet gaat akkoord met WAO-advies

Het kabinet neemt het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een nieuw WAO-stelsel grotendeels over. Over twee belangrijke onderdelen is het kabinet het echter niet eens geworden

Dat meldden bronnen in Den Haag. Premier Kok liet zich na afloop van de ministerraad positief uit over de voortgang bij de WAO-discussie.

Gisteren hadden de zes meest betrokken ministers en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) een laatste overleg, volgende week neemt de voltallige ministerraad een definitief standpunt in over de toekomst van de WAO.

De coalitie kon het niet eens worden over een uitkeringsverhoging voor de volledige en langdurig arbeidsongeschikten en het afschaffen van de zogenoemde Pemba-boete die werkgevers krijgen wanneer een werknemer in de WAO beland.

Een beslissing over deze onderwerpen wordt hiermee doorgeschoven naar de kabinetsformatie, na de Tweede-Kamerverkiezingen in mei. Vakbonden en werkgevers hebben al aangegeven dat het kabinet het hele SER-advies moet overnemen, anders trekken ze hun steun in.

De SER wil de uitkeringen verhogen van 70 procent naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Met name VVD-bewindslieden zijn hier erg op tegen. De liberalen willen dat eerst in de praktijk blijkt dat de andere onderdelen van het SER-plan effect hebben, alvorens de uitkeringen te verhogen. De VVD vreest dat de WAO anders miljarden meer gaat kosten. De PvdA voelt wel voor een uitkeringsverhoging.

Het SER-plan voorziet ook in het afschaffen van de boete die werkgevers krijgen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt. De VVD is hier fel op tegen, omdat deze maatregel pas in 1998 is ingevoerd en nu effect begint te sorteren. De PvdA is ook niet enthousiast over het afschaffen van deze regeling, maar de partij steunt de moeizaam bereikte afspraken tussen vakbonden en werkgevers.

De VVD weet zich in zijn kritiek op het SER-plan overigens gesteund door het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank. Het CPB verwacht weinig effect van het SER-plan. Zo wordt er hooguit een half miljard euro bespaard, maar kan het plan ook een half miljard extra kosten.

Recent heeft het CPB op verzoek van het Kamerlid Wilders (VVD) berekend hoeveel het SER-plan oplevert als de uitkeringsverhoging niet doorgaat. Dat zou een half miljard tot een miljard besparen. De PvdA is evenwel van mening dat een nieuw WAO-stelsel geen besparingen hoeft op te leveren.