Herderlijk boek over euthanasie

De Nederlandse bisschoppen hebben gisteren een bundel gepubliceerd die moet worden gezien als ,,een soort van tegenbeweging tegen een tendens tot legalisering van euthanasie''. Dat schrijft bisschop W. Eijk in het ten geleide van de bundel.

De bundel is een antwoord op de `vele verzoeken uit het buitenland' om de kerkelijke inbreng in het Nederlandse euthanasiedebat voor een breed publiek kenbaar te maken. Het boek, getiteld `Euthanasie en menselijke waardigheid', zal daarom in het Engels worden vertaald en worden verstuurd naar alle bisschoppenconferenties, kardinalen en theologische opleidingen.

Bisschop Eijk haalt in zijn inleiding het onderzoek `God in Nederland' uit 1997 aan. Daarin werd geconstateerd dat burgers vinden dat de kerken ,,blijk moeten geven van aanvaarding van de in de samenleving waarneembare liberalisering van de ethiek.'' Ondanks die mening kan de euthanasiewet ,,niet worden bijgevallen in het licht van de kerkelijke visie.''