`Sharon gelooft niet in vrede met Arabieren'

Volgens Jossi Beilin, een van de architecten van het autonomie-akkoord met de Palestijnen, is het Israëlische offensief een grote fout.

Jossi Beilin, een van de architecten van het autonomie-akkoord van Oslo tussen Israël en de PLO, heeft ondanks het huidige offensief tegen de Palestijnen de hoop op vrede niet verloren. Tot in het diepst van zijn ziel is hij ervan overtuigd dat Ariel Sharons tweede oorlog tegen de Palestijnen – de eerste begon in 1982 met de inval in Libanon – een tragische vergissing is. Beilin, ex-minister van Justitie en tegenwoordig parlementslid voor de Arbeidspartij, voorspelde gisteren in zijn kantoor in Tel Aviv dat dit snel tot het Israëlische volk zal doordringen.

Wat vindt u van Israëls militaire operatie om de Palestijnse terreur te ontmantelen?

,,Ik ben van oordeel dat deze militaire actie een grove fout is van de regering-Sharon en van de Arbeidspartij die er deel van uitmaakt. Ik geloof niet dat het antwoord op de verschrikkelijke Palestijnse zelfmoordterreur een oorlog tegen het Palestijnse Gezag is. Sharon doet niets anders dan het uitvoeren van een plan waar hij misschien al aan dacht toen hij premier werd. Hij heeft de Arbeidspartij op sleeptouw weten te nemen om de infrastructuur van het Palestijnse Gezag te verwoesten. Dat Palestijnse Gezag is het enige adres dat we hebben om te onderhandelen over een permanente vredesregeling. Als de oorlog plotseling eindigt en Israël trekt zijn troepen terug uit de Palestijnse steden, laten wij daar zo'n groot vacuüm achter dat niet door het Palestijnse Gezag kan worden opgevuld. Het centrale Palestijnse Gezag is in stukken gereten. Het heeft geen budget meer, geen gebouwen, kortom niets meer om zijn gezag te kunnen uitoefenen. Dat is de kardinale fout van Sharons oorlog tegen de Palestijnen. Ik denk dat het geweld eerder zal toenemen dan afnemen. Het accent komt te liggen op lokale Palestijnse groepen die elkaar zullen beconcurreren wie het meest gewelddadig is tegen Israël.''

Is het Sharons opzet om het akkoord van Oslo te verwoesten?

,,Sharon is van oordeel dat dit akkoord een verschrikkelijke blunder is geweest. Natuurlijk is het zijn opzet om de erfenis van [wijlen premier] Rabin kapot te maken. Sharon gelooft domweg niet in vrede met Arabieren. Hij denkt dat hij Israël van Oslo redt door herbezetting van de gebieden en het zoeken van een nieuw Palestijns leiderschap waarmee hij tot een akkoord kan komen. In Libanon mislukte dat indertijd en ook nu heeft hij geen schijn van kans. Van het akkoord van Oslo blijven slechts enkele principes over, zoals wederzijdse erkenning.''

Wat moet ervoor in de plaats komen?

,,Een permanente vredesregeling tussen Israël en de Palestijnen is de enige uitweg. [Vervolg BEILIN: pagina 5]

BEILIN

'Willen we Hamas als gesprekspartner?'

[Vervolg van pagina 1] De principes daarvan liggen verankerd in het plan-Clinton.''

Maakt het plan Clinton onder de gegeven omstandigheden een kans?

,,Ja maar dan moet wel worden ingezien dat Sharon de verkeerde weg is ingeslagen en de Israëliërs een ander leiderschap willen.

Heeft Arafat fouten gemaakt?

,,Zonder enige twijfel. Arafat maakte een bittere fout toen hij de intifadah in de beginfase niet in de kiem smoorde. Toen kon hij dat nog doen. Hij geloofde echter dat de intifadah hem geen windeieren zou leggen en dat het in zijn belang was de strijd voort te zetten. Arafat had niet door dat hij in de kaart van Sharon speelde. Dat is zijn kolossale fout geweest.''

Beilin legt uitvoerig uit dat het bezoek van Sharon aan Haram al-Sharif/Tempelberg op 28 september 2000 een doordachte provocatie is geweest. De vorige Likud-premier, Benjamin Netanyahu, bracht volgens hem het akkoord van Oslo de doodsteek toe door onderhandelingen over een permanente vredesregeling uit de weg te gaan.

Waar gaat het conflict naar toe?

,,Ik zou willen dat er buitenlandse druk komt om de draad van het vredesoverleg weer op te nemen. Ik weet dat zoiets nu bijna een surrealistisch idee is. (Het vraaggesprek had plaats enkele uren voordat president Bush gisteren ingreep.) Voordat dit gebeurt moeten we weten dat het doel zoiets als het Saoedische vredesplan is, en dat Palestijnse Gezag wordt versterkt. Ik ben bang dat dit niet gebeurt en de mars van de gekte verder gaat en we opnieuw bezetters worden.''

Wat vindt U van het isolement van Arafat in Ramallah?

,,Ik begrijp niet wat Sharon daarmee wil bereiken. Het is kinderachtig, en kortzichtig.''

Is er een alternatief voor Arafat?

,,Natuurlijk is er voor iedere leider een alternatief. Arafat is echter de seculiere Palestijnse leider die bereid is met Israël een vredesregeling te sluiten. Er is geen andere Palestijnse leider die historische concessies kan doen. Er zal heel lang duren voordat een andere Palestijnse leider zal opstaan om in het voetspoor van Arafat te treden. Wie nu zegt wel een vredesregeling te willen, alleen niet met Arafat, praat onzin.''

Israël zegt aan de hand van in Ramallah gevonden documenten dat Arafat aan het hoofd staat van Palestijnse terreur.

,,Ik weet niet precies wat Arafat heeft gedaan. Als hij de terreur heeft gesteund betekent dat niet dat Arafat niet op zijn schreden kan terugkeren. Het is waar dat het Palestijnse Gezag van terreur kan worden verdacht. Dat is geen geheim. Maar moet daarom het Palestijnse Gezag tot in lengte van dagen worden geboycot? Willen we dan Hamas als gesprekspartner? Willen we soms de gebieden herbezetten en besturen? Ik vraag me af wat we willen. Wat hebben we eraan de wereld te bewijzen dat Arafat een heel slecht mens is?

Zou Sharon niet uit zijn op een Palestijnse ministaat op de Westelijke Jordaanoever die uiteindelijk met een Palestijnse staat in Jordanië zal worden verbonden?

,,Dat is een droom van Sharon. Wie doet er in hemelsnaam aan zo'n plan mee?''

Thomas Friedman, de columnist van de New York Times, schreef deze week dat Amerikaanse joodse leiders hebben bijgedragen tot een koloniale Israëlische bezetting die nu de zionistische onderneming in gevaar brengt. Wat vindt U daarvan?

,,De rechtse Amerikaanse pro-Israël lobby heeft Israël enorme grote schade berokkend. Deze lobby geeft de Amerikanen het gevoel dat het licht op groen zetten voor Sharon een vriendschappelijke daad jegens Israël is. Deze lobby zegt tegen Israël dat het een goed idee is zijn kinderen in de oorlog te sturen en blijft zelf in Washington zitten.

Wat kunt U zelf nu voor de vrede doen?

,,In de eerste plaats de vredeshoop bij de Palestijnen levend houden. Ik zeg tegen de Palestijnen dat er veel Israëliërs zijn die licht aan het einde van de tunnel zien. Ik ben voortdurend in contact met Palestijnen zoals Abu Mazen, Saeb Erakat en anderen. Niet met Arafat.''

    • Salomon Bouman