Ramsj

James Scott Wheeler: The making of a world power. War and the military revolution in seventeenth century England. Gebonden, Sutton 1999, van E32,80 voor E16,35. De Boekenmarkt Den Haag

`A very fine book, original and interesting,' schreef Jeremy Black over The making of a world power, een studie over de ingrijpende militaire en (staats)financiële veranderingen die in het zeventiende-eeuwse Engeland plaatsvonden, en die de grondslag vormden voor de toekomstige Britse wereldhegemonie. Een grote rol bij die omslag speelde niet alleen de Glorious Revolution (1688), maar ook een reeks internationale conflicten uit het midden van de eeuw (met name de Engels-Nederlandse oorlogen), die de Engelsen dwongen hun leger en marine te professionaliseren.