Ramsj

Robert Timms (ed.): Nicholas & Alexandra. The last imperial family of tsarist Russia. Paperback, Abrams 1998, van E51,77 voor E17,90. Nayler & Co Den Haag

Fraai verzorgde catalogus van een tentoonstelling die in 1998 in de Verenigde Staten werd gehouden. Het voorbereidende werk was in handen van de Hermitage en het Russische staatsarchief, en dat verklaart de vele bijzondere voorwerpen en documenten die er te zien waren: ikonen en tapijten uit het Winterpaleis, een grote verzameling privéfoto's en brieven, en een telegram van Lenin (16 juli 1918, 16.00 uur) aan een Deense journalist die hem gevraagd had of Nicolaas II inderdaad gevaar liep, zoals de geruchten in het westen gingen: `Rumour not true. Exczar safe. All rumours are only lie of capitalist press.' Drie uur later werd Nicolaas met zijn hele gezin vermoord.