PvdA en VVD: Defensie in zorg inzetten

Verpleegkundigen in het leger moeten in de zomer worden ingezet in verpleeghuizen, die kampen met personeelstekorten. PvdA en VVD stelden dit gisteren voor aan staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid).

Volgens het Tweede-Kamerlid Arib (PvdA) staat de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen in de zomer extra onder druk, omdat deze dan een nog nijpender tekort aan personeel hebben dan in de rest van het jaar.

Vliegenthart zegde toe het voorstel met haar ambtgenoot Van Hoof van Defensie te zullen bespreken. Of Defensie meegaat met het verzoek van de Tweede Kamer is nog maar de vraag. Een woordvoerder van het departement voorspelde vanmorgen ,,dat de kans op succes gering is. Er wordt gezien de vele vredesmissies waaraan Nederland internationaal deelneemt, al een zware wissel getrokken op het medisch personeel van het leger.''

Wel vindt op verzoek van de landmacht momenteel overleg plaats met de koepels van zieken- en verpleeghuizen in Nederland om de werkervaring van de algemeen militaire verpleegkundigen op peil te houden. Volgens een woordvoerder van Defensie gaat het evenwel slechts om enkele tientallen verpleegkundigen, die gedurende drie maanden per jaar kunnen worden ingezet in zieken- en verpleeghuizen.

Arcares, de brancheorganisatie verpleging en verzorging, heeft goede hoop dat de inzet van het leger in de verpleeghuizen juist in de zomermaanden kan plaatsvinden. Defensie heeft nu overeenkomsten met enkele ziekenhuizen om de vaardigheden van militaire artsen en verpleegkundigen op peil te houden.

Als tegenprestatie sturen deze instellingen medisch personeel mee op vredesmissies.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwde onlangs dat de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen bedenkelijk is, met name in de zomermaanden. Eenderde van de circa 360 verpleeghuizen beschikt niet over een gediplomeerde verpleegkundige. De Kamer wil dat de staatssecretaris alle middelen inzet om het imago van de verpleegsector weer op te krikken om op die manier aan nieuw personeel te komen.

De Tweede Kamer overlegde gisteren met de staatssecretaris ook over de andere knelpunten in verpleeghuizen. Zo dreigt een faillissement van enkele verpleeghuizen als gevolg van krappe budgetten, lopen de wachtlijsten op en neemt de groep dementerenden toe, waardoor de beddencapaciteit met 1.300 per jaar moet worden uitgebreid.