Project trekt jongeren naar monumenten

Jongeren moeten zich meer gaan interesseren voor monumenten. Daarom lanceerde het VSB Fonds gisteren in Paradiso de campagne `Verover je eigen monument!'.

Vanaf vandaag kan de rest van het land er kennis van nemen door middel van de website veroverjeeigenmonument.nl en vijf op Yorin, RTL4 en Multiculturele Televisie Nederland (MTNL) uitgezonden reclameclips. De clips zijn een uitvloeisel van pilot-projecten in Alkmaar, Haarlem en Purmerend.

Het is de bedoeling dat plaatselijke organisaties en ckv-docenten jongeren gaan stimuleren hun eigen monument te `veroveren' door er feesten, alternatieve rondleidingen, museumnachten en dergelijke te organiseren. Ze worden daarbij een jaar lang ondersteund door het VSB Fonds dat een draaiboek bijhoudt van geslaagde projecten en dat `flying teams' van jonge ervaringsdeskundigen inzet om lokale initiatieven te begeleiden. Na dat aanloopjaar moet ,,het monumentenveld het project zelf draaiend houden''.

Het belang van het project werd door de aanwezige `officiële cultuurdragers' onderschreven door te wijzen op de rol van jongeren als de monumentenbeschermers en toeristen van de toekomst. ,,Maar ze hebben recht op een eigen binding, zonder feitjes en jaartallen'', vond Emiel van Brederode van Stichting Nationaal Contact Monumenten en Open Monumentendag. Jet de Wit van de Bond van Nederlandse Architecten vroeg zich af of op die manier niet alle aandacht zou verschuiven naar vorm ten koste van de inhoud.

De aanwezige jongeren zaten erbij en keken ernaar. ,,Wel leuk'' was hun meest gehoorde kwalificatie als hen werd gevraagd wat ze van monumenten vonden. Toch is er bij de meeste pilot-deelnemers wel een mentaliteitomslag geweest. ,,Voordat ik dit deed zag ik alleen maar een brok steen'', stelt de 16-jarige Isman Dadany Hanapi van het Damiate College in Haarlem. ,,Nu kijk ik anders om me heen als ik door de stad loop; ik zie nu pas hoe groot de St. Bavo is.''

Met de actieve participatie van de pilot-deelnemers is de VSB-campagne volgens eigen zeggen nu al succesvoller in het benaderen van jongeren dan alle voorgaande projecten bij elkaar. En de gemeentelijke pr- en educatie-ambtenaren bevestigden dat. Eerdere projecten waren volgens hen te statisch, te eenmalig of strandden op de non-respons van pubers. Maar betekent deze hippe aanpak geen geforceerde ver-`yorinisering' van het cultuurgoed? Maarten Kloos, directeur van ARCAM, vindt van niet. ,,Je moet jongeren een zo breed mogelijk informatieaanbod geven waar ze zelf uit kunnen kiezen. Ik ben tegen prettoestanden als de Museumnacht of het Prinsengrachtconcert – dat is een stuitend soort Classic FM-cultuur – maar dit is, denk ik, een goede manier om jongeren een eigen betekenis te laten geven aan een monument. Die clips zijn een wonder van actualisering. Het liefst zou ik ze iedere dag vertoond zien op tv.''

En dat zijn de leden van Antilliaans-Amsterdamse rapgroep Damsco, verantwoordelijk voor een van de reclameclips, helemaal met Kloos eens. Voor hen is `Verover je eigen monument!' een prachtig vehikel om zichzelf artistiek te lanceren. En om en passant nog een maatschappijkritische noot te kraken: ,,Al die monumenten zijn zo gek nog niet/ Maar er zitten beelden bij van echte klootzakken, of niet? ... Yo! Monumenten, monu-monu-monumenten!''

    • Edo Dijksterhuis