Pas verschenen: Non fictie

Tony Volger: Cosa Mentale. Naar aanleiding van Prousts strijd tegen de biografie. A.J. Volger, Groningen, 176 blz. €24,50 (geb.)

De Franse schrijver Marcel Proust streed in zijn essay Contre Sainte-Beuve tegen de opvatting dat kennis van het leven van een auteur noodzakelijk is voor een goed begrip van diens oeuvre. Proust-biografen hebben zich daardoor niet laten weerhouden. Volger wil laten zien dat een biografische benadering het de lezer onmogelijk maakt om Prousts werk open tegemoet te treden.