Netelenbos wil uit de politiek

Minister Netelenbos (Verkeer) wil Commissaris der Koningin in Noord-Holland worden. Ze heeft gesolliciteerd naar de functie, die beschikbaar is sinds het vertrek van haar partijgenoot J.van Kemenade begin deze maand.

De kandidatuur wordt bevestigd door diverse bronnen, maar formeel wordt geen enkele mededeling gedaan over deze sollicitatie. Provinciale Staten in Haarlem hebben onlangs een vertrouwenscommissie samengesteld, die binnenkort een voordracht zal doen. Volgens een woordvoerder van de provincie staat niet vast dat de commissie daar al op de reguliere statenvergadering van 15 april mee zal komen. ,,Misschien moet er een extra vergadering worden belegd''.

Wel staat vast dat de commissie twee kandidaten zal voorstellen. Behalve Netelenbos is naar verluidt ook Ruud Vreeman, burgemeester van Zaanstad, in de race. Sinds jaar en dag is de nu beschikbare post voorbehouden aan de Partij van de Arbeid.

In politiek Den Haag wordt al enige tijd rekening gehouden met het vertrek van Tineke Netelenbos. Ze staat op de kandidatenlijst van haar partij nog op de zesde plaats. Dat was een aantal plaatsen lager dan waar ze zelf op had gerekend: nummer drie. Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven en de huidige staatssecretaris van VWS Vliegenthart staan boven haar. In 1994 werd Netelenbos benoemd als minister van Verkeer en Waterstaat, daarvoor was ze staatssecretaris van Onderwijs.

Als de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten van Noord-Holland haar inderdaad bovenaan de lijst zet, en Binnenlandse Zaken die voordracht overneemt, kan de benoeming al op 1 juni aanstaande rond zijn. Wat hiervan de consequenties zullen zijn voor de behandeling van enkele wetten voor Schiphol of voor de Spoorwegen is nog onduidelijk.