`Misbruik positie Gasunie in gas'

Gasunie heeft tot 1 januari van dit jaar haar machtspositie op de markt voor gastransport misbruikt. Deze uitspraak heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gisteren gedaan na een onderzoek. De NMa besloot tot het onderzoek na klachten van enkele gasleveranciers. Omdat sinds januari van dit jaar de gasmarkt verder is geliberaliseerd en het gastransport op een andere wijze is georganiseerd, legt de NMa geen sanctie op aan Gasunie.