Koštunica wil af van chef-staf

De Joegoslavische president Vojislav Koštunica heeft gisteren openlijk gezinspeeld op spoedige vervanging van de omstreden chef-staf van het Joegoslavische leger, generaal Nebosja Pavkovic. Koštunica prees gisteren de militaire expertise van Pavkovic – wiens rol als legerleider tijdens het bewind-Miloševic in de Kosovo-oorlog wordt onderzocht door het Joegoslavië-tribunaal – maar hij zei ook dat de tijd was gekomen om personele veranderingen in de legertop door te voeren. De 55-jarige Pavkovic genoot na de val van Miloševic in oktober 2000 het vertrouwen van diens opvolger Koštunica.