Kok presenteert successen

Premier Kok heeft de uitdaging van Pim Fortuyn beantwoord. Na lezing van Fortuyns boek De puinhopen van acht jaar Paars heeft de minister-president de Rijksvoorlichtingsdienst bij de verschillende departementen laten inventariseren wat er zoal bereikt is de afgelopen jaren. Tweede-Kamerlid Van der Knaap (CDA) vroeg Kok de Kamer ,,zo snel mogelijk over al dat goeds van Paars te informeren''. Kok heeft dit gedaan in een brief aan de Kamer, getiteld Enkele feiten en cijfers over het kabinetsbeleid.

Het overzicht bevat vooral ,,feitelijke informatie'', schrijft Kok in zijn begeleidende brief. ,,Vanzelfsprekend is geen volledigheid nagestreefd.''

De inventarisatie lijkt vooral toegespitst op de zonzijde van de Kok-jaren. Dat wil zeggen op het ,,gezond maken'' van de overheidsfinanciën, de groei van de economie, het extra geld voor onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur, de verbetering van het ondernemingsklimaat, de groei van de werkgelegenheid, de uitbreiding van de kinderopvang en tal van andere grotere en kleinere kwesties. Opmerkelijk is daarbij dat als het bijvoorbeeld gaat om de aanpak van de WAO, de veelgenoemde `open zenuw' van de PvdA, wordt onderstreept dat ,,de keuringen zijn verbeterd en het aantal afgewezen WAO-aanvragen de afgelopen drie jaar is toegenomen van ongeveer 21 naar 29 procent''. Ook het percentage mensen dat een volledige WAO-uitkering kreeg daalde: van ongeveer 72 maar 57. Het absolute aantal arbeidsongeschikten mag dan stijgen, maar het neemt als percentage van de beroepsbevolking minder toe.

Als het gaat om euthanasie en homohuwelijk, beperkt Kok zich niet tot de huidige kabinetsperiode, maar wijst hij op belangrijke terreinen waar de ,,laatste twee kabinetten'' wetgeving tot stand hebben gebracht.

De oppositie in de Tweede Kamer slijpt inmiddels de messen. Het CDA meldt dat er ,,veel open einden'' in het stuk staan. GroenLinks-leider Rosenmöller noemt de brief ,,de verkeerde reactie op het verval van Paars''. ,,Punt is dat het kabinet, in plaats van te hameren op alle successen, beter de hand in eigen boezem had kunnen steken. Het had moeten erkennen dat het beleid, als het gaat om de verdeling van de welvaart, verkeerd heeft uitpakt: de publieke sector is het kind van de rekening.''

Ook Jan Marijnissen, aanvoerder van de SP, spreekt over de verschraling van de publieke sector. Hij verwijst naar zijn binnenkort te verschijnen boek Schrale rijkdom. Alle oppositiepartijen willen nu een finaal debat met Kok over het regeringsbeleid.

Een woordvoerder van Lijst Pim Fortuyn kondigde vanochtend aan volgende week te komen met een reactie op de inventarisatie.

www.nrc.nl/doc:

brief kabinet