Grootste daling werkloosheid in provincie Limburg

De werkloosheid in Limburg daalde de afgelopen vier jaar sterker dan in de rest van Nederland. In 1997 hebben de provincie, gemeenten, Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en opleidingsintellingen een `vertrouwenspact' gesloten, waardoor de afgelopen vier jaar honderden mensen weer werk vonden. Dat maakte gedeputeerde H. Evers gisteren bekend. Limburg kreeg als proefregio voor het samenwerkingsproject van de Europese Commissie voor vier jaar een subsidie van 300.000 euro. Andere provincies zouden interesse hebben voor de Limburgse aanpak.