Friesland Bank verwerft OPM

Friesland Bank neemt het gehele aandelenkapitaal van de Overijsselse Participatiemaatschappij (OPM) over. De bank had reeds 18 procent van de aandelen in haar bezit. De overige aandeelhouders waren ABN-AMRO Participaties, OOM N.V., Amicon en Univé Verzekeringen. Inmiddels is voor de overname de vereiste goedkeuring van het Ministerie van Financiën aangevraagd. OPM is een voortzetting van de participatie-activiteiten van de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) die in 1997 verzelfstandigd werd.