Bush: Israël moet Palestijnen vernedering besparen

Hieronder volgen passages uit de toespraak die president Bush gisteren hield.

,,Binnen een week is de toestand in het Midden-Oosten dramatisch verslechterd. Vorige week woensdag meldde mijn speciale afgezant, Anthony Zinni, me dat we op het punt stonden van een staakt-het-vuren dat Palestijnse en Israëlische levens zou hebben gespaard. Die hoop viel weg toen een terrorist een groep onschuldige mensen aanviel in een hotel in Netanya, waarbij veel mannen en vrouwen werden gedood in wat een toenemende tol van terreur is.

De dagen daarop heeft de wereld met groeiende bezorgdheid gekeken naar de verschrikking van bomaanslagen en begrafenissen en het grimmige beeld van tanks in de straten. Over de hele wereld treuren mensen om Israëliërs en Palestijnen die hun levens hebben verloren.

Wanneer een 18-jarig Palestijns meisje ertoe wordt gebracht om zichzelf op te blazen, en daarbij een 17-jarig Israëlisch meisje doodt, is de toekomst zelf stervende, de toekomst van het Palestijnse volk en de toekomst van het Israëlische volk. [..]

De grote lijnen van een rechtvaardige regeling zijn duidelijk: twee staten, Israël en Palestina, leven zij aan zij in vrede en veiligheid. Dit kan een tijd zijn voor hoop, maar het eist leiderschap, niet terreur. [..]

De voorzitter van het Palestijnse Gezag heeft zich niet consistent gekeerd tegen terroristen of hun het hoofd geboden. In Oslo en elders heeft voorzitter Arafat afstand genomen van terrorisme als instrument van zijn zaak, en hij heeft ermee ingestemd om het te beheersen. Hij heeft dat niet gedaan. De situatie waarin hij zich vandaag terugvindt, is grotendeels zijn eigen schuld. Hij heeft zijn kansen gemist en daarbij de hoop verraden van het volk dat hij wordt verondersteld te leiden. Gegeven zijn falen voelt de Israëlische regering dat zij de terroristische netwerken die haar burgers doden, moet treffen. Toch moet Israël begrijpen dat zijn antwoord op deze recente aanslagen slechts een tijdelijke maatregel is. [..]

Ik roep het Palestijnse Gezag en alle regeringen in de regio op al het mogelijke te doen om terroristische activiteiten te beëindigen, financiering van terrorisme af te snijden en een eind te maken aan de opruiing tot geweld door het verheerlijken van terreur in staatsmedia of door te zeggen dat zelfmoordterroristen martelaars zijn. Ze zijn geen martelaars. Ze zijn moordenaars. En ze ondermijnen de zaak van het Palestijnse volk. [..]

Vrede met Israël is de enige weg naar welvaart en succes voor een nieuwe Palestijnse staat. Het Palestijnse volk verdient vrede en een kans op een beter leven [..] Het verdient een regering dat de mensenrechten eerbiedigt en een regering die zich concentreert op hun behoeften, onderwijs en gezondheidszorg, eerder dan hun wrok te voeden. [..]

Israël heeft zijn eigen moeilijke keuzes. Zijn regering heeft de vorming van een Palestijnse staat gesteund die geen toevluchtsoord is voor terrorisme. Maar Israël moet ook erkennen dat zo'n staat politiek en economisch levensvatbaar moet zijn.

In overeenstemming met het Mitchellplan moet de Israëlische nederzettingenactiviteit in de bezette gebieden stoppen, en de bezetting moet eindigen door terugtrekking naar veilige en erkende grenzen volgens VN-resoluties 242 en 338 [..] Israël moet ook respect tonen – respect en zorg voor de waardigheid van het Palestijnse volk, dat zijn buur is en zal zijn. Het is van cruciaal belang onderscheid te maken tussen de terroristen en gewone Palestijnen die voor hun families proberen te zorgen. De Israëlische regering moet mededogen tonen bij controleposten en grensovergangen en onschuldige Palestijnen dagelijkse vernedering besparen. [..]

Israël staat voor een verschrikkelijke en serieuze uitdaging. Zeven dagen lang is het bezig de nesten van terroristen te vernietigen. Amerika erkent Israëls recht zichzelf tegen terreur te verdedigen. Toch, om de basis te leggen voor een toekomstige vrede, vraag ik Israël de invallen in door de Palestijnen gecontroleerde gebieden te stoppen en een begin te maken met de terugtrekking uit die steden, die het recentelijk heeft bezet.''