Bod TPG op Consignia ten onrechte afgewezen

Consignia, het genationaliseerde Britse postbedrijf, oogst de wrange vruchten van het beleid van zijn bestuur van de afgelopen paar jaar. De nieuwe topman Alan Leighton zegt dat de verliezen dit jaar zo'n 400 à 500 miljoen pond belopen, op een omzet van 8 miljard pond (13 miljard euro). Het is ongelooflijk dat zijn voorgangers dit niet hebben zien aankomen, want het bedrijf boekte in 2001 een klein operationeel verlies, de groei op de belangrijkste markten is teruggelopen en de Engelse posttarieven zijn sinds 1996 bevroren. Toch bazuinden de bestuurders van Consignia nog geen jaar geleden rond dat ze een mondiale actieradius nastreefden door overnames en joint ventures. Ze hadden het te druk met het opscheppen over de nieuwe vrijheden die de regering hen had gegeven om zich met het besturen van het bedrijf bezig te houden.

De recente mislukking van de fusiegesprekken met de Nederlandse concurrent TPG heeft gelukkig aan deze waanzin een einde gemaakt. Leighton heeft het startsein gegeven voor een dramatisch klinkend plan om Consignia er weer bovenop te helpen. Vijftienduizend banen zullen verdwijnen als de eerste stap in eengeheel van kostenbesparingen van 1,2 miljard pond in drie jaar. Maar in die tijd moet een afgeslankt Consignia ook het hoofd bieden aan de voorgenomen afschaffing van zijn monopolie op de brievenpost, terwijl een verlieslijdend netwerk van lokale postkantoren in stand moet worden gehouden.

Het Nederlandse post- en logistiek concern TPG, dat goed had aangesloten op het pakket aan producten van Consignia, bood de Britse regering naar verluidt 4 à 5 miljard pond voor het bedrijf. Dat bedrag komt aardig overeen met de boekwaarde van de bezittingen. Leighton haalde de politici over het bod te weigeren, omdat het te laag zou zijn. Nutsbedrijven worden gewoonlijk verhandeld op een niveau van zeven- of achtmaal de winst vóór rente en belastingen. Bij TPG zelf ligt dat niveau op 8,2 maal de winst. Dus Leightons inschatting van de waarde van Consignia houdt in dat het bedrijf op z'n minst een winst van 600 à 700 miljoen pond per jaar moet kunnen behalen.

Maar het over drie jaar uitgesmeerde herstructureringsplan van Consignia zal die doelstelling niet verwezenlijken. Slechts een derde van de besparingen uit het bezuinigingsplan – zo'n 400 miljoen pond – zijn van wezenlijke aard; de rest betreft zaken als verbetering van de dienstverlening en dergelijke. Uitgaande van het waarschijnlijke verlies in 2002 brengt dat het concern weer terug op break-even niveau. Maar door nieuwe concurrentie zal de omzet naar verwachting 500 miljoen pond dalen, waardoor het bedrijf weer in de rode cijfers terechtkomt.

De regering had het aanbod van TPG dus beter kunnen aanvaarden.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.