Akkoord over ov-kaart voor studenten

Studenten kunnen vanaf 1 januari 2003 meer uren per week van hun openbaar-vervoerkaart gebruikmaken. Wie een weekkaart heeft, mag voortaan vrijdag tot het einde van de dienstregeling reizen.

Studenten met een weekendkaart mogen vrijdagmiddag vanaf twaalf uur gratis reizen. Tot nu toe lag de grens op 19.00 uur.

Dat zijn de belangrijkste resultaten van een akkoord dat minister Hermans (Onderwijs), de Nederlandse Spoorwegen (NS) en andere vervoerbedrijven gisteren hebben ondertekend. De onderhandelaars hebben een contract voor onbepaalde tijd gesloten.

Het huidige contract tussen de overheid en vervoerders loopt op 31 december af. Naast ruimere reismogelijkheden krijgen studenten ook – als zij dat willen – korting op internationaal reizen. Voor 15 euro per jaar krijgen zij 25 procent korting op reizen binnen Europa.

Minister Hermans toonde zich opgetogen met het resultaat. ,,Dit is een forse verbetering voor de student.'' De vervoerders hopen met de verruiming van de gratis reistijden dat de avondspits op vrijdagavond minder druk wordt. Ook zijn zij tevreden dat het contract voor onbepaalde tijd wordt afgesloten. Bij de onderhandelingen hadden zij daarop aangedrongen.

Hoeveel extra geld de nieuwe kaart de overheid gaat kosten, is nog onduidelijk. Vooralsnog gaat Hermans ervan uit dat de ov-studentenkaart de overheid 423 miljoen euro per jaar kost, evenveel als in 2001. Waarschijnlijk zal dat bedrag de komende jaren verhoogd moeten worden, aldus de minister. De vervoerders zijn het met Hermans eens geworden over een clausule in het contract die `een jaarlijkse prijsbijstelling' mogelijk maakt. Bovendien moeten studenten die hun prestatiebeurs niet halen, 89 euro extra per jaar betalen.

In 1991 werd de ov-studentenkaart ingevoerd, terwijl studenten hevig protesteerden omdat zij gekort werden op hun studiebeurs. In het midden van de jaren negentig is de kaart gesplitst in een week- en weekendkaart. Van de 500.000 studenten heeft 94 procent nu een weekkaart.

De gesprekken achter gesloten deuren tussen overheid en vervoerders zijn de afgelopen maanden buitengewoon stroef verlopen, melden bronnen rond de onderhandelaars. NS en de andere vervoerders wilden de kaart alleen behouden als daar meer geld tegenover zou staan. Hermans wilde niet meer betalen voor de kaart, maar hij werd door de Tweede Kamer gedwongen de kaart koste wat kost te behouden. Aanvankelijk lag de offerte van de vervoerders 47 procent boven het bedrag dat Hermans bood. Door bemiddeling van Theo Dragt, directeur van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, kwamen de partijten ten slotte bij elkaar.