Villa Mila symboliseert ambities atletiekunie

De atletiekunie heeft op Papendal voor de midden- en langeafstandlopers een topsportopleiding in het leven geroepen. De olympische ploeg heeft speciaal daarvoor een eigen huis in gebruik genomen, met de toepasselijke naam: `Villa Mila'.

De groep atleten die zich heeft gespecialiseerd op de midden- en langeafstanden, worden binnen de atletiekunie (KNAU) aangeduid als `de sector Mila'. Het is een voor Nederlandse begrippen sinds kort een bevoorrecht gezelschap, dat over tal van faciliteiten kan beschikken met als pronkstuk een eigen huis. Gisteren werd door Joop Alberda, technisch directeur van de sportkoepel NOC*NSF, op nationaal sportcentrum Papendal de woning onder de toepasselijke naam Villa Mila (midden- en lange afstand) officieel in gebruik genomen.

De bungalow op Papendal geldt als een `loopsporthuis' en staat model voor de ambities van de atletiekunie. De matige prestaties van de Nederlandse atleten bij de Olympische Spelen was twee jaar geleden de aanleiding voor een koerswijziging. In de evaluatie van `Sydney' met NOC*NSF drong de ontevreden Alberda aan op professionalisering. Hij verweet de atleten `amateurisme' en daagde hen uit onvoorwaardelijk voor topsport te kiezen. Hij stelde daarbij de zwemsport ten voorbeeld, waar Pieter van de Hoogenband en Inge de Bruijn behangen met medailles terugkeerden uit Australië.

Henk Kort, die kort na de Spelen als technisch directeur van de KNAU werd aangesteld, trok zich de kritiek aan en wierp zich op als de stimulator van de nieuwe aspiraties. Hij omarde voor de loopnummers (800 meter tot met marathon) een plan waar de ambitieuze Honoré Hoedt al enige jaren op broedde. De Arnhemse trainer die 800-meterloper Bram Som naar de Olympische Spelen had gebracht en het talent Arnoud Okken boetseerde, had het idee om een groep atleten op één plaats te concentreren, waar zij kunnen wonen, trainen en gezamenlijk gebruik kunnen maken van alle noodzakelijke specialistische begeleiders.

De inmiddels tot bondscoach bevorderde Hoedt wil de Nederlandse talenten een opleiding tot topatleet geven. ,,De genetische voorsprong van de Afrikanen en de financiële voorsprong van de Spanjaarden ten spijt, is volgens onze analyse voor Nederlandse atleten de wereldtop haalbaar. Het ontbrak hen alleen aan een goede leerschool. Bovendien was er geen topsportklimaat; in atletiek heerste een cultuur van vrijetijdsbesteding.''

De eerste stap naar verandering was de inrichting van een topsporthuis, zodat atleten woonruimte hebben nabij de trainingsfaciliteiten. Op het terrein van Koonings Jaght, een instelling voor gehandicapten nabij Papendal, werd een huis gehuurd, waar onder anderen Bram Som, Arnoud Okken en Gert Jan Liefers wonen. De tweede stap was de atleten die waren opgenomen in de olympische selectie, aangevuld met twee talenten uit Jong Oranje, centraal te laten trainen en te laten profiteren van gezamelde deskundigheid. Daardoor ontstond Villa Mila, een huis op Papendal dat de KNAU huurt van NOC*NSF.

Villa Mila is de as waar het ambitieuze project om draait. Het is de plek voor overleg, voor rust, voor medische verzorging en voor het nuttigen van de maaltijd. En de plaats waar atleten die niet in of nabij Arnhem wonen door de week kunnen overnachten. In weekeinden biedt Vila Mila regelmatig onderdak aan talentvolle junioren, die voor een trainingskamp naar Papendal worden gehaald.

Met het oog op de toekomst is aan Vila Mila `een systeem van talentontdekking' gekoppeld. Er is een netwerk geformeerd in overleg met clubs en trainers van talenten. Die groep komt op gezette tijden naar Papendal en van de atleten wordt een dossier bijgehouden dat viermaal per jaar wordt geëvalueerd.

Speciaal voor het Villa Mila-team heeft oud-atleet Marti ten Kate een digitaal logboeksysteem ontwikkeld, waarin de atleten dagelijks gedetailleerd hun activiteiten moeten bijhouden. De gebruikers kunnen zodoende onder meer hun vorderingen aflezen aan grafieken.

Aan Villa Mila is een uitgebreide staf verbonden, met Honoré Hoedt en Gerard Nijboer als hoofdcoaches. Sportartsen Peter Vergouwen en Els Stolk zijn de medici, aangevuld met fysiotherapeuten Anton Engels en Stijn Boek. Verder kan er een beroep worden gedaan op inspanningsfysiologen Gerard Rietjens en Tonkie Colléé, alsmede sportdiëtiste Anja van Geel. Talentcoördinator is Willem van de Worp en als bureaumanager is Joan Merkx aangesteld. De totale kosten, inclusief de jeugdopleiding, bedragen op jaarbasis een kleine 200.000 euro een bedrag dat wordt bijeengebracht door KNAU en NOC*NSF en het ministerie van VWS.

Marko Koers (29) is een van de atleten die de stap naar Vila Mila heeft gemaakt. De 1.500-meterloper vindt dat zijn carrière een nieuwe impuls heeft gekregen, ook al traint hij met concurrenten. Koers: ,,Dat blijkt juist heel stimulerend te werken. Ik heb het jarenlang alleen moeten uitzoeken en nu heb ik een referentiekader.''

Naast Koers maken de volgende atleten deel uit van de olympische selectie: Kamiel Maase, Simon Vroemen, Greg van Hest, Nadja Wijenberg, Gert Jan Liefers, Bram Som, Arnoud Okken, Koen Raymakers en Stefan Beumer.