`Verzorging in verpleeghuis neemt sterk af'

Verpleegkundigen en verzorgenden waarschuwen dat de zorg in verpleeghuizen sterk achteruitgaat door een tekort aan personeel, oplopende werkdruk en een hoog ziekteverzuim.

Deze klachten staan in het zwartboek `Waar een rijk land arm in is', dat gisteren aan staatssecretaris M. Vliegenthart (volksgezondheid) is aangeboden.

De Tweede Kamer overlegt vanmiddag met de staatssecretaris over de knelpunten in verpleeghuizen: wachtlijsten die opnieuw oplopen, een gebrek aan gekwalificeerd personeel, met name in de zomer, en een snel stijgende groep dementen die intensieve zorg nodig heeft.

Het zwartboek is een verslag van 247 meldingen begin januari van verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen aan het comité `Zorg voor Iedereen'.

Het comité staat onder leiding van het SP-kamerlid A. Kant. Uit de meldingen rijst een triest beeld op van de situatie in de verpleeghuizen. Als schrijnendst wordt door het personeel genoemd dat ,,de tijd ontbreekt om de bewoners enige persoonlijke aandacht te geven,'' Maar ook de basiszorg schiet volgens hen tekort. Incontinentieluiers zijn nodig, omdat er geen tijd is om met mensen naar het toilet te gaan.

Bewoners krijgen een kattenwasje of worden droog gewassen, omdat er geen tijd is om hen te douchen. Ook worden bewoners te vroeg (vijf uur 's nachts) of te laat (12 uur `s middags) uit bed gehaald, omdat het personeel het anders niet redt.

Eveneens komt het voor, aldus het zwartboek, dat bewoners zelfs helemaal niet uit bed komen. Door tijdgebrek krijgen ze soms koud of gemalen eten, maar het komt ook voor dat ze helemaal geen eten krijgen.

Tegelijkertijd schiet volgens het zwartboek ook de medische zorg in verpleeghuizen tekort. Onder tijdsdruk worden fouten gemaakt bij de verstrekking van medicijnen en de fysiotherapie schiet er steeds vaker bij in.

Als gevolg van doorliggen en onvoldoende verschoning ontstaan wondjes en obstipatie.

Om de problemen het hoofd te bieden, moeten er, aldus het comité, tenminste 10.000 personeelsleden bij in de verpleeghuizen. Daarnaast moeten hun salarissen fors omhoog en moet de vergoeding per verpleeghuisbed worden verhoogd.

De Gezondheidsraad concludeerde vorig maand dat in Nederland jaarlijks zes nieuwe verpleeghuizen hun deuren moeten openen om alleen al het groeiende aantal dementen op te vangen.

Nu zijn dat er 175.000, maar de verwachting is dat dat aantal is opgelopen tot 400.000 in 2050. Ook wachtlijstbrigadier M. van Dam waarschuwde vorige week voor een dreigend tekort aan bedden, in met name verpleeghuizen. Volgens het zwartboek staan er op dit moment 11.500 mensen op de wachtlijst voor een plekje in een verpleeghuis, 35.000 voor een verzorgingstehuis en 35.000 voor de thuiszorg.