Van der Valk Tiel weer in de fout

Van der Valk in Tiel is begonnen het onlangs gedeeltelijk ingestorte horecacomplex te verbouwen zonder bouwvergunning of goedgekeurd plan van aanpak. De gemeente Tiel heeft daarop de verbouwing laten stilleggen.

Na een controle bleek dat bouwvakkers een houten vloer over het zwembad gebouwd hadden. Hiervoor was het horecaconcern vergunningplichtig. ,,De directie van het motel heeft zich dat niet gerealiseerd'', zegt de Van der Valk-woordvoerder. ,,Het laatste waar de familie nu op zit te wachten is onenigheid met de gemeente over vergunningen.'' Volgens een woordvoerder van de gemeente is Tiel teleurgesteld. ,,Dit verwacht je niet. Zeker niet nu we alles keurig willen doen.''

Het parkeerdek en daarmee ook het plafond van een evenementenzaal van het motel langs de snelweg A15 stortte begin februari in als gevolg van een bij de bouw gemaakte constructiefout. Na onderzoek bleek dat de bouw en verschillende verbouwingen van het horecacomplex uitgevoerd waren zonder dat hiervoor de vereiste vergunningen waren aangevraagd en afgegeven. De gemeente Tiel stelde zich jarenlang laks op bij de controle van de naleving van de eigen voorschriften.

Uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bleek dat het vergunningenbeleid en de handhaving daarvan door de gemeente Tiel ,,te wensen heeft overgelaten'' en het nalevingsgedrag van horecaconcern Van der Valk ,,slecht'' was.

Half maart moest het restaurantgedeelte van het motel op last van de gemeente sluiten. De veiligheid van de gasten kon niet gewaarborgd worden. Het instortingsgevaar was daarvoor te groot. Daarop besloot het horecaconcern het gehele complex te sluiten. Omdat de verbouwing van het restaurant te kostbaar was, ging Van der Valk over tot verbouwing van het zwembad. Op het lege bad moest een nieuwe, tijdelijke vloer gebouwd worden, die als restaurant kon dienen.

Hiervoor werd geen bouwvergunning ingediend en het plan van aanpak werd niet goedgekeurd door de gemeente. Van der Valk wil dit alsnog op korte termijn regelen en delen van het complex op 10 april heropenen.

De vestiging in Tiel van Van der Valk heeft de afgelopen weken alle 127 tijdelijke personeelsleden naar huis gestuurd. De helft van de 100 vaste werknemers kan niet langer terecht in het motel. Volgens de woordvoerder wordt voor hen bij andere Van der Valk-vestigingen in Nuland, Gilze en Rijen en Spanje vervangend werk gezocht.