Singapore

Het artikel `Onvriendelijk stipje heeft kritiek' (NRC Handelsblad, 26 februari) betreffende de reacties van Indonesië op uitlatingen van senior minister Lee, bevatte ongegronde commentaren over Singapore.

De senior minister was niet de eerste om de gebrekkige aanpak wat de arrestatie van verdachte terroristen betreft aan te halen. Verschillende auteurs en commentatoren hebben hem dit voorgedaan in verschillende artikelen die in de media verschenen zijn over de situatie in Indonesië.

De auteur beweert tevens dat de senior minister een tegenstander is van de democratie in Indonesië. De regering van Singapore heeft officieel bevestigd dat ze de democratische hervormingen in Indonesië verwelkomt en de stabiliteit en het behoud van de territoriale integriteit van Indonesië steunt.

Het is onwaar dat de Internal Security Act (ISA) in Singapore het mogelijk maakt verdachten van subversieve activiteiten zonder enig bewijs en voor onbepaalde tijd op te sluiten. De toepassing van de ISA vereist grondige redenen vanwege de overheid om te geloven dat de arrestanten betrokken waren bij activiteiten die de veiligheid van het land bedreigen. Het wordt gebruikt als laatste uitweg om raciaal en religieus extremisme, spionage, terrorisme en subversie tegen te gaan. Bovendien duidt de president bij de Singaporese wet een ISA Advisory Board (ISA-adviescommissie) aan. De wet gebiedt deze commissie, die wordt voorgezeten door een rechter van het Hooggerechtshof, elke ISA-hechtenis ten minste elke 12 maanden na de datum waarop de arrestant voor het laatst is verschenen te herzien.

De arrestanten hebben het recht op bijstand van wettelijke adviseurs, die ze zelf mogen kiezen, wanneer ze voor de commissie verschijnen. Een bevel tot aanhouding kan niet langer dan twee jaar gelden. Een hernieuwing van het aanhoudingsbevel moet worden aangevraagd wanneer de aanhouding van de persoon in kwestie na twee jaar nog steeds vereist is. Zo herbekijkt de adviescommissie momenteel de zaak van Jemaah Islamiyah en haar aanbevelingen zullen na de herziening aan de president overhandigd worden.

Singapore heeft strenge, maar eerlijke wetten, die noodzakelijk zijn voor het behoud van orde en gezag in een dichtbevolkte stadsstaat met een multiraciale en multireligieuze maatschappij. De Singaporese bevolking steunt de regering en haar wetten.

Dit bleek onlangs nog toen de heersende partij maar liefst 75 procent van alle stemmen behaalde in de algemene verkiezingen van november jl.