Nederland is niet vol 2

Thijs de Ruyter van Steveninck stelt dat Nederland wel vol `voelt', maar dat op basis van objectieve maatstaven niet is, immers als Groot-Londen als maatstaf genomen wordt kan Nederland gemakkelijk meer dan 30 miljoen mensen herbergen.

Hoe objectief is zo'n maatstaf? Als Hongkong als maatstaf genomen wordt kan Nederland 160 miljoen mensen bevatten.

Dit soort spitsvondigheden leidt de aandacht af van een belangrijke vraagstelling, namelijk: wil de Nederlander dat Nederland op één groot Roergebied gaat lijken of niet. De toelating van vreemdelingen is wellicht een van de belangrijkste beleidspunten met ingrijpende gevolgen voor de toekomst. Hierover moeten de Nederlanders zich in een referendum kunnen uitspreken, waarbij zij moeten kunnen kiezen tussen `Er is enorme ruimte in Nederland' (Melkert, Universiteit Utrecht 10 oktober 2001), `Nederland is vol' (Fortuyn) en een aantal gradaties daartussen.