Eagling volgend jaar weg bij Het Nationale Ballet

Het bestuur van Het Nationale Ballet praat met artistiek directeur Wayne Eagling over beëindiging van zijn contract per juni 2003. In een gesprek met alle dansers van het gezelschap heeft Eagling gisteren gezegd mee te willen werken aan de door het bestuur voorgestelde regeling. Het vertrek van Eagling moet de weg vrijmaken voor ,,een geleidelijke en geordende opvolging'', aldus een persbericht van Het Nationale Ballet. Omdat het overleg tussen bestuur en Eagling dreigde uit te lekken, besloot het bestuur al naar buiten te treden voordat het vertrek van Eagling definitief is.

Al sinds zijn aantreden per 1 september 1991 is het directeursschap van Wayne Eagling (51) omstreden. Volgens de danspers schieten zijn choreografische kwaliteiten tekort en is de artistieke koers van het gezelschap onduidelijk. Volgens de dansers, die geregeld de publiciteit zochten en voorjaar 2000 een rapport van de ondernemingsraad lieten uitlekken, mist hij leidinggevende kwaliteiten en sociale vaardigheden.

Zowel de Raad voor Cultuur als de Amsterdamse Kunstraad waren in hun adviezen voor de lopende Cultuurnotaperiode zeer kritisch over Eaglings functioneren. Het bestuur heeft Eagling steeds in bescherming genomen. Per 1 januari van dit jaar werd Ted Brandsen benoemd als adjunct artistiek directeur, waarbij hij veel taken van Eagling overnam.

Volgens zakelijk directeur en woordvoerder Jaap Mulders is er geen directe aanleiding voor het bestuur om het contract met Eagling nu te willen beëindigen. Mulders: ,,Het is deels uitvoering van reeds ingezet beleid, maar het is ook een kwestie van timing. De beoordelingsprocedure voor de nieuwe Cultuurnotaperiode begint binnenkort. Het bestuur heeft sterktes en zwaktes tegen elkaar afgewogen, en het oordeel van de adviesorganen zwaarder laten wegen dan de vele verdiensten van Eagling.'' Volgende week verschijnt een tussentijds advies van de Raad voor Cultuur over Het Nationale Ballet. Volgens Mulders is dat advies ,,zeer positief, met een aantal kritische opmerkingen in de lijn van de eerder geuite kritiek''.

Max de Jong, jarenlang bestuursvoorzitter van Het Nationale Ballet, is onlangs om persoonlijke redenen teruggetreden. Zijn functie wordt waargenomen door Joost Kuiper van ABN Amro, die De Jong als bestuursvoorzitter zal opvolgen.