De hele wereld is voor Nuon een maatje te groot

Water- en energiebedrijf Nuon schaakt niet langer op vijf borden tegelijk. De nieuwe topman Ludo van Halderen kiest specifiek voor thuismarkt Nederland. ,,Een beslissing van het hele management.''

Een nieuwe lente, een nieuwe bestuursvoorzitter. Dat was de boodschap van Ludo van Halderen gisteren bij zijn eerste publieke optreden als hoogste baas van energie- en waterbedrijf Nuon. Een nieuwe lente, een nieuwe wind, had Van Halderen ook kunnen zeggen. Want de presentatie van de jaarcijfers over 2001 ontaardde in een demonstratie van een ,,aangepaste strategie'', die een breuk met het recente verleden inhoudt.

Onder Tob Swelheim, die eind vorig jaar vertrok als bestuursvoorziter, is Nuon geweldig geëxpandeerd. Het bedrijf dat nog altijd in handen is van de provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland en de stad Amsterdam is inmiddels actief in bijvoorbeeld China, de Verenigde Staten en Argentinië. Tot de stal behoren naast onder meer netwerken en windmolenparken ook een een installatiebedrijf en waterzuiveringsbedrijf en tot voor kort zelfs een voetbalclub (Vitesse).

Van Halderen zet daar nu het mes in. Nuon, dat in Nederland het grootste energie- en waterbedrijf is, gaat vooral groeien op zijn thuismarkt en in de omringende landen België en Duitsland. Met onder meer de verkoop van groene stroom en van een pakket diensten rond de woning van de klant, zoals het onderhoud van de cv-ketel. Voor 36 miljoen euro reorganiseert Nuon komend jaar bovendien in tal van dochterondernemingen.

U saneert de erfenis van uw voorganger?

,,Deze strategische koerswijziging komt van het hele management. We waren op een gegeven moment op vijf borden tegelijk aan het schaken. Neem Argentinië, daar hebben we een deelneming in een prachtig bedrijf, maar moet je daar nu net zoveel managementtijd insteken als in de Nederlandse bedrijven? Nee, we concentreren ons op onze thuismarkt en vervolgens op onze tweede thuismarkt in Duitsland en België. Kijk je naar de activiteiten, dan zie je dat het met de liberalisering van de watermarkt minder snel gaat dan eerder gedacht – het water komt dus wat meer op afstand te staan dan gas en elektricteit.''

Wat moet Nuon dan eigenlijk nog in de Verenigde Staten?

,,Omdat alles daar eerder en intensiever gebeurt willen we er wel aanwezig blijven, alleen bouwen we het nu niet uit. Misschien als we over drie jaar onze strategie met succes hebben volvoerd, dat we dan weer onze aandacht richten op de VS. We hebben prachtige bedrijven daar. En dat geldt niet voor alle bedrijven van Nuon; wat daarmee gebeurt hoort u later dit jaar.''

Passen in de nieuwe strategie deelnemingen in vliegvelden om die van energie te kunnen voorzien?

,,Onder mijn voorganger is inderdaad gesproken over deelnemingen in Laarbruch en Beek, maar in januari [toen Van Halderen bestuursvoorzitter was, KB] hebben we daarvan afstand genomen. Je moet geen markten kopen, klanten moeten om andere redenen naar jou toekomen.''

Uw voorganger was graag samengegaan met een even groot bedrijf. U ook?

,,We houden de ogen open. Mijn voorganger sprak daarbij over Essent, ik zie ook andre mogelijkheden in Nederland en daarbuiten. Een fusie in Duitsland en België zou ons erg helpen in deze markten, maar ook andere Europese landen zijn niet uitgesloten.''

Gaat u wel door met de verbreding van de activiteiten, zoals de opstalverzekeringen?

,,Zeker, dat is een prachtig concept voor de consumentenmarkt. We hebben nu `Goedgeregeld' voor de diensten rond het huis, de volgende stap zijn de financiële diensten rond huis en tuin. En daarna komt een pakket voor de veiligheid rond het huis.''

Is het bij de diensten aan de consumenten niet belangrijker om op tijd de rekeningen te versturen?

,,We werken er hard aan om klachten te voorkomen. Halverwege dit jaar moeten de problemen zijn opgelost. We proberen nu ook vooruit te lopen op eventuele problemen. Zo hebben we een grote advertentie gezet waarin we aankondigden dat er vertragingen zouden komen met het versturen van rekeningen aan bedrijven. Daar hebben klanten en concurrenten, die ook dit soort problemen hebben, positief op gereageerd. Dat hoort bij de omslag die we maken van een nutsbedrijf naar een modern, klantgericht bedrijf.''

U komt zelf uit de elektriciteitsproductie, bij Epon. Heeft u wel ervaring met het verkopen van producten en diensten aan consumenten?

,,Na de verkoop van Epon aan Tractebel, heb ik mij eigenlijk voornamelijk beziggehouden met retail, de verkoop aan klanten. Dat heeft mij ook altijd meer geïnteresseerd dan de productie van elektriciteit zelf.''