Wegdek A15 fors verzakt

Werkzaamheden aan de Betuwelijn bij Gorinchem hebben de afgelopen nacht een forse verzakking veroorzaakt in de A15. Het werk aan de goederenspoorlijn is direct gestopt om de gevolgen voor de verdere aanleg te onderzoeken. Terwijl de schade werd gerepareerd, vormde zich in de ochtendspits een lange file richting Rotterdam.

Voor de nieuwe goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar Arnhem moet de fietserstunnel onder de kruising van de A27 en de A15 bij Gorinchem worden verlengd. De spoorlijn loopt hier pal langs de autoweg. Bij het slaan van een damwand ter voorbereiding van dat werk ging het vannacht rond vier uur mis. Het wegdek zakte over een lengte van tien meter tussen 80 centimeter en een meter naar beneden. Rijkswaterstaat, opdrachtgever Railinfrabeheer en de aannemer besloten daarop een spoedreparatie uit te voeren om het wegdek weer op de juiste hoogte te krijgen. Dat lukte door een mengsel van klei en cement onder de asfaltlaag te spuiten. Daarna kon het wegdek zelf worden vernieuwd. Vanmorgen kon het weggedeelte weer in gebruik worden genomen. Vanavond zal het zandlichaam onder de linkerbaan worden verstevigd.

Betrokken instanties en bedrijven hebben volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat steeds rekening gehouden met de slappe ondergrond ter plaatse.

De dijkgraaf in de Alblasserwaard omschrijft de bodem daar als yoghurt. Om die reden is besloten de werkzaamheden nauwgezet en continu in de gaten te houden. ,,Tijdens het werk zag men dus dat er iets niet goed ging'', aldus de woordvoerder van het betrokken ministerie, die erkent dat de omvang van de verzakking ,,een verrassing'' was.

Het gemeentebestuur van Gorinchem is verontrust over de verzakking. Wethouder Van Santen (Verkeer en Vervoer) verwacht door de al langer bekende samenstelling van de grondlagen ook in de toekomst grote problemen bij de verkeersafwikkeling. ,,Dit wordt dweilen met de kraan open'', aldus wethouder Van Santen.