Vervuild drinkwater uit Duitsland in Rijn

Het Amsterdamse drinkwater is mogelijk vervuild met landbouwgif uit Duitsland. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente wil dat er een onderzoek komt naar de vervuiling van de Rijn met herbiciden.

Dat schrijft het college van B en W in een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Rijn is een van de ,,innamepunten'' van drinkwater, zegt de gemeentewoordvoerder, en afgelopen maand moesten ,,de schuiven dicht''.

Er is weliswaar een buffer van drinkwater voor twee maanden, maar de gemeente wil dat de overheid de piek in de waterverontreining gaat onderzoeken. Het gaat om de stoffen isoproturon en chloortoluron.

Tussen 1995 en 1998 was er nauwelijks sprake van problemen, maar sinds 1998 moet de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland de waterinname geregeld staken omdat het water vervuild was. En dat gebeurt steeds vaker. Zo was er in de periode 12 november tot 22 december sprake van ernstige verontreiniging van de Rijn met de eerder genoemde bestrijdingsmiddelen, waardoor slechts beperkt water kon worden gebruikt. Gedurende ruim een week in die periode lag de inname zelfs volledig stil. Op 4januari herhaalde de situatie zich en kon pas op 24 januari weer onbeperkt water worden gewonnen.

In 2001 staakte Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) de inname gedurende 36 dagen. Voor 2002 stond de teller eind januari al op twintig dagen. Behalve problemen voor de drinkwatervoorziening voorziet Amsterdam ook schade aan de natuur in de duinen als de aanvoer van Rijnwater vaker stokt. GWA produceert per jaar ruim 100 miljoen kubieke meter drinkwater. Ruim tweederde daarvan komt uit de Rijn. Het water wordt vervolgens geïnfiltreerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen en daarna wordt het verder gezuiverd tot drinkwater.