Rapport: oerbossen in zeer slechte staat

Uit een rapport van het World Resources Institute (WRI) blijkt dat het aanzienlijk slechter gaat met de oerbossen op de wereld dan tot nu toe werd gedacht.

Het WRI heeft onderzoek gedaan in onder meer Rusland, Centraal-Afrika, Noord-Amerika, Chili, Venezuela en Indonesië – waar ongeveer de helft van alle oerbossen voorkomen – en concludeert dat grote delen van de bossen snel verdwijnen door illegale bosbouw, door oprukkende verstedelijking en door mijnbouw.

Als er niets gebeurt zal de komende tien tot twintig jaar veertig procent van het huidige areaal aan oerbossen verdwenen zijn. Volgens de auteur van het rapport, Dick Bryant, worden ook de bossen bedreigd waarvan tot nu toe werd verondersteld dat ze goed beschermd waren.

In Noord-Amerika is nog slechts een heel klein deel van de bossen zonder enige infrastructuur (in de Verenigde Staten slechts zes procent, waarvan niet meer dan 17 procent een beschermde status heeft). De Russische taiga is nog steeds het grootste bos. Slechts een kwart daarvan heeft een beschermde status. De bossen in het oosten van Syberië verkeren in de beste staat (39 procent intact).

Van het hout dat in Indonesië wordt verkocht is zeventig procent afkomstig van illegale houtkap. De afgelopen halve eeuw is de helft van alle bossen in Indonesië verdwenen.

Volgens Bryant zijn de wettelijke regels in veel landen uitstekend, maar gaat het mis bij de naleving daarvan. Als gevolg daarvan zijn veel gebieden die officieel nog te boek staan als bosgebieden in werkelijkheid vernield door wegen, landbouw en mijnbouw. ,,Hoe nauwkeuriger we onderzoeken'', aldus WRI-voorzitter Jonathan Lash, ,,hoe meer we constateren dat er bijna geen oude bossen meer over zijn''.