Opluchting, frustratie, woede en stilzwijgen

Gemengde reacties konden gisteren worden opgetekend na het vonnis dat de rechtbank in Almelo heeft geveld over de directeuren van S.E. Fireworks.

De beide directeuren van het vuurwerkbedrijf – dat op zaterdag 13 mei 2000 in een serie van explosies de lucht inging, wat 22 levens kostte en een hele woonwijk verwoestte – kregen zes maanden cel opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. Dat is exact de periode dat zij in voorarrest zaten. Ze hoeven nu dus niet opnieuw de cel in. Slachtoffers van de vuurwerkramp zijn teleurgesteld. ,,Je zag het aankomen'', zegt een van hen.

De voornaamste reacties:

W. Pater, directeur S.E. Fireworks:

,,Ik had verwacht dat de rechtbank de straf zou opleggen die het openbaar ministerie had geëist. Ik ben er goed van afgekomen en ga niet in hoger beroep. Het allerbelangrijkste is dat ik ben vrijgesproken van `dood door schuld', daar valt niet mee te leven.''

R. Bakker, directeur S.E. Fireworks:

,,De zaak is voor mij niet afgesloten. Ik wil weten wat er op 13 mei gebeurd is. Daar blijf ik voor vechten. Of ik in hoger beroep ga, weet ik nog niet. Dat ga ik samen met mijn advocaat rustig bekijken.''

G. Verbeke, slachtoffer vuurwerkramp:

,,Ik had voorspeld dat ze zo naar huis zouden wandelen. Je zag het aankomen. Eerst gemeente en rijk, nu de directeuren en straks zeker De V. Het gaat allemaal mis. Ik ben woedend en teleurgesteld, al weet je dat je eigenlijk over twee kinderen oordeelt. Twee stommelingen die van de overheid de vrijheid kregen om in een woonwijk met vuurwerk te experimenteren.''

J. Inden, persrechter Almelo:

,,Het probleem zit 'm erin dat de overheid weliswaar geen fraaie rol heeft gespeeld maar dat het openbaar ministerie met handen en voeten gebonden is aan arresten van de Hoge Raad. En die arresten zijn voor de mensen nu eenmaal moeilijk te begrijpen.''

M. Kunst, persofficier van justitie:

,,Ook een heel hoge straf had geen recht gedaan aan de gevoelens van de slachtoffers. Toch overwegen wij hoger beroep. De rechtbank is niet altijd even consequent, terwijl er daarnaast in de uitspraak enkele principiële punten zitten die voor volgende zaken van belang kunnen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het geen straf opleggen voor de afwezigheid van brandwerende deuren.''

P. Plasman, advocaat R. Bakker:

,,De rechtbank heeft klip en klaar gesteld dat mijn cliënt geen schuld heeft aan de ramp. Daar hebben we twee jaar voor gestreden. Opvallend is dat de rechtbank uitvoerig stil heeft gestaan bij de rol van de overheid. Eén ding is zeker: als het gerechtshof besluit dat de overheid toch vervolgd mag worden, krijgt de gemeente Enschede in Almelo een warm onthaal.''

G. Meijers, advocaat W. Pater:

,,Ik hoop dat het gerechtshof in Arnhem anticipeert op een wetswijziging. Die vrijheid hebben ze. In de Tweede Kamer is inmiddels een meerderheid van mening dat de overheid wel vervolgd mag worden.''

H. Smallenbroek, oud-eigenaar S.E. Fireworks:

,,Dat het openbaar ministerie mij nu wellicht wel wil vervolgen, is flauwekul, loos geschreeuw in de ruimte. Idioten zijn het! Wat is dit voor rechtsstaat? Dan hadden ze vroeger het bedrijf moeten sluiten. In mijn periode was alles in orde. Bakker en Pater hebben mij er uitgeschopt en na de overname de vergunningen veranderd, zodat ze zoveel mogelijk vuurwerk op konden slaan. Ik had dat nooit toegestaan. Via de rechter ga ik proberen om de 800.000 gulden terug te krijgen, die ze mij nog verschuldigd zijn.''

Klaas Meijer, woordvoerder ministerie van Defensie:

,,De tekortkomingen van het bureau Adviseur Milieuvergunningen [voorheen Milan, red.] hebben wij al eerder geconstateerd. We hebben het personeel uitgebreid en de taken gescheiden. Wie advies geeft over een milieuvergunning, houdt er geen toezicht meer op. Maar sinds 1 maart is het nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht en daarin heeft ons bureau geen taak meer als het gaat om de opslag van vuurwerk, alleen nog als het gaat om explosieven van Defensie.''

A. de Jong, woordvoerder gemeente Enschede:

,,Dit is een gerechtelijke uitspraak. Punt. Daar reageren we niet op.''