Moslimlanden oneens over definitie terreur

De ministers van Buitenlandse Zaken van 57 islamitische landen zijn het in Maleisië niet eens geworden over een eenduidige definitie van terreur en terrorisme. In de slotverklaring aan het einde van de bijeenkomst van de Islamitische Conferentie Organisatie in Kuala Lumpur roepen de landen daarom de Verenigde Naties op te bepalen wat onder terreur valt.

Het vinden van een definitie van terrorisme was, in het licht van de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september, een van de belangrijkste punten op de conferentie. ,,We kunnen de jacht op terroristen niet uitvoeren, als we het niet eens zijn over wie we het hebben'', zei de Maleisische premier Mahathir maandag in zijn openingsspeech.

Een groot aantal landen was het echter niet eens met een voorstel van gastland Maleisië om terrorisme te definiëren als ,,aanvallen op burgers.'' Daaronder zouden ook de Palestijnse zelfmoordaanslagen vallen. Een aantal Arabische landen stelde voor ,,aanvallen op buitenlandse en koloniale bezetters'' geen terreur te noemen. De Palestijnse aanslagen worden gezien als acties tegen een buitenlandse bezetter. Ook daar werd geen overeenstemming over bereikt.

De Islamitische Conferentie Organisatie was het wel eens over het feit dat de Palestijnse strijd geen terreur mag worden genoemd. ,,We verwerpen iedere poging terrorisme te verbinden aan de strijd van het Palestijnse volk in de uitvoering van haar onvervreemdbare recht een onafhankelijke staat te stichten met Al-Quds (Jeruzalem) als hoofdstad'', aldus de slotverklaring.

De landen veroordelen de Israëlische militaire campagne en noemden de houding van de Verenigde Staten dubbelzinnig. ,,De VS doen goed door de wereld te verenigen tegen terrorisme. Ik denk dat iedereen dat goedkeurt, maar helaas steunen de VS de terroristische acties van de Israëlische regering'', zo zei premier Mahathir.

De Islamitische Conferentie Organisatie legde eveneens vast dat terrorisme ,,in alle vormen en uitingen verworpen moet worden'' en dat terreurdaden ,,niet aan één religie kunnen worden verbonden.'' ,,De strijd tegen terreur mag niet uitmonden in etnische profilering of het bestrijden van een bepaalde gemeenschap.''

Ook verwierp de conferentie een unilaterale actie tegen Irak onder ,,het excuus van de strijd tegen terrorisme''. ,,Een unilaterale actie zal de wereldwijde samenwerking ondermijnen'', aldus de slotverklaring.

De kans dat de VN zich zullen buigen over een definitie van terrorisme, is klein. De VS maken bezwaar tegen een conferentie over dit onderwerp.