Een beter leven voor de vis

Goed nieuws voor de paling en de meerval. Er komt een einde aan de beestachtige wijze waarop ze worden gedood: namelijk door zoutbaden, onderkoeling met scherfijs en levend strippen. Deze ,,dodingsmethoden'' zijn ,,uit welzijnsoogpunt duidelijk ongewenst'', schrijft staatssecretaris Faber (Natuurbeheer en Visserij) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij komt nog vóór het einde van deze kabinetsperiode met vriendelijker regels, belooft zij.

Faber is van plan de strijd voor het welbevinden van vissen groots aan te pakken. Het kabinet gaat onder meer in de visserijsector meer visvriendelijkheid kweken en proberen het onderwerp op de politieke agenda in Europa en de wereldhandelsorganisatie WTO te krijgen.

Probleem is wel dat er over het innerlijke leven, en dus het lijden van vissen, nog zeer weinig ,,objectieve'' kennis is, aldus Faber. De onderzochte paling en meerval behoren tot de uitzonderingen. Ook de maatschappelijke aandacht voor vissenwelzijn is nog zeer beperkt. Er wacht de overheid, die volgens Faber ,,verantwoordelijk is voor het welzijn van dieren'' daarom nog een aanzienlijke taak.

De vis gaat meedraaien in de maatschappelijke discussie over dierenwelzijn, die minister Brinkhorst (Landbouw) recentelijk aankondigde. Daarnaast komt er onderzoek naar het welzijn van vissen zelf, of ze nu leven en sterven in het wild, in kweekvijvers, of door sportvissers worden opgehengeld.