CDA in college in hoofdstad

Amsterdam krijgt een driepartijencollege met PvdA, VVD en CDA. De fractie van de PvdA, met 15 zetels de grootste fractie in de hoofdstedelijke gemeenteraad, heeft gisteravond besloten niet op de oude voet door te gaan en heeft D66 laten vallen ten gunste van het CDA. Als de onderhandelingen over het programma slagen, kan het nieuwe college rekenen op 28 van de 45 raadszetels.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart hebben D66 en CDA met respectievelijk 3 en 4 zetels stuivertje gewisseld. Het verlies van D66 was voor de PvdA reden afscheid te nemen van de partij waarmee ze Amsterdam bijna een kwart eeuw onafgebroken bestuurt. Het CDA heeft sinds 1990 buitenspel gestaan.

De keuze voor het CDA werd volgens PvdA-fractievoorzitter Tjalling Halbertsma ,,breed gesteund''. Het besluit om te opteren voor een centrum-rechts college heeft wel veel voeten in de aarde gehad. Vorige week lukte het de nieuwe hoofdstedelijke partijleider Rob Oudkerk, die het lidmaatschap van de Tweede Kamer heeft verruild voor de lokale politiek, slechts met grote moeite om de fractie te overtuigen van de noodzaak om te kiezen voor de VVD en niet voor GroenLinks als coalitiepartner.

PvdA en GroenLinks verschillen over cruciale punten van mening. Anders dan de PvdA is GroenLinks tegen uitbesteding van taken van de Sociale Dienst, externe verzelfstandiging van het Gemeente Vervoerbedrijf (GVB), een percentage van niet meer dan 30 procent sociale woningen in het bouwprogramma en tegen voortgaande verkoop van huurwoningen.

Desondanks wilde een ruime minderheid van de PvdA-fractie, onder leiding van voormalig hoofdstedelijk partijvoorzitter Bouwe Olij die sinds de verkiezingen van 6 maart in de gemeenteraad zit, op GroenLinks blijven koersen.

Na deze nederlaag in eigen kring verlegde de minderheid haar koers en ging ze aanvankelijk pleiten voor een college met louter PvdA en VVD. Deze partijen zouden beschikken over een meerderheid van slechts 24 zetels en daarmee onvoldoende draagvlak hebben. Bovendien zou GroenLinks een wippositie kunnen verwerven als de PvdA-fractie onderling verdeeld zou zijn en een deel zou willen overhellen naar de linkse oppositie. De voorstanders van een tweepartijen-college konden de meerderheid gisteravond echter niet overtuigen.

Volgens Halbertsma was de keuze voor het CDA ,,puur objectief'' gebaseerd op de getalsverhoudingen in de gemeenteraad. Programmatisch waren de verschillen gering geworden. Het CDA heeft er afgelopen weken onder leiding van lijsttrekker Hester Maij alles aan gedaan een partner voor de PvdA te worden.

De christen-democraten hebben afstand genomen van hun programma en concessies gedaan als het gaat om de Sociale Dienst, het GVB en de parkeertarieven.