`Verlaag sociale premies voor werk'

De sociale premies die werkgevers en werknemers betalen moeten voor iedereen omlaag. Dat is het eerste advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan minister Vermeend (Sociale Zaken).

De premies voor de spaarpotten voor werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO), die het kabinet jaarlijks vaststelt, zijn al jaren hoger dan nodig is om deze sociale fondsen op peil te houden. Zo wordt in 2002 1,6 miljard euro meer aan WW-premies geïnd dan voor de uitbetaling van uitkeringen noodzakelijk is. Het werkloosheidsfonds heeft inmiddels een vermogensoverschot van bijna vijf miljard euro. De werkgevers en werknemers vinden al lang dat dit geld terug moet naar henzelf.

De onlangs ingestelde Raad voor Werk en Inkomen, waarin werkgevers, werknemers en gemeenten zijn vertegenwoordigd, vindt deze situatie ook ,,structureel onhoudbaar''. Het kabinet weigert tot nu toe de premies te verlagen.

De raad wil een premieverlaging gebruiken voor de aanpak van de zogeheten `armoedeval'. Mensen met een laag inkomen betalen nu geen premies, maar moeten dat wel doen als ze meer gaan verdienen. De RWI wil de premievrijstelling afschaffen om werken lonender te maken. Volgens de raad is dat een grote stimulans om langer te werken of een baan te aanvaarden.

Om de laagbetaalden te compenseren wil de raad een algehele verlaging van de sociale premies. Laagbetaalden gaan er daardoor niet op achteruit, beter betaalden gaan er op vooruit. Het adviesorgaan heeft niet berekend hoeveel dit voorstel gaat kosten. Voorzitter J. van Zijl erkent dat ,,het wel een paar miljard gaat kosten''.