P.W. Kok

Mr. drs. P.W. Kok (43) is per 15 mei aangesteld als coördinator EUtopbenoemingen, speciaal belast met de algehele Nederlandse belangenbehartiging bij benoemingen bij de Europese instellingen.

Kok is thans directeur Internationale Zaken bij Verkeer & Waterstaat. Voordien werkte hij bij de Europese Commissie en bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.