`Marokko zwicht in conflict uitkeringen'

Marokko zwicht voor de Nederlandse druk om mee te werken aan de controle op uitkeringsfraude. Dat blijkt uit de laatste brief van de Marokkaanse regering aan Den Haag, waarin zij vorige week heeft laten weten te willen ,,praten'' over ,,ondertekening'' van een verdrag daarover.

Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken vanmorgen bevestigd. Met de toezegging van Marokko lijkt een oplossing in zicht van een diplomatiek conflict dat nu ruim een jaar sleept. Marokko ontzegde Nederlandse ambtenaren toen de toegang tot het kadaster in Rabat om de Marokkaanse bezittingen van bijstandsgerechtigden in Nederland te controleren.

Nederland dreigde daarop uitkeringen voor mensen in Marokko, zoals kinderbijslag en AOW-uitkeringen, stop te zetten. Juist vorige week stuurde minister Vermeend (Sociale Zaken) daarover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat Nederland vanaf 1 juli stopt met het toekennen van nieuwe kinderbijslag voor kinderen in Marokko met ouders in Nederland. Vanaf 1 januari houdt ook de uitvoer op van nieuwe sociale verzekeringsuitkeringen, zoals WAO- of nabestaandenuitkeringen aan Nederlandse Marokkanen die terugkeren naar Marokko.

Marokko kan, zo stelt het kabinet, het stopzetten van de uitkeringen alleen vermijden door een handtekening te zetten onder een handhavingsverdrag over alle sociale zekerheidsrelaties. Daarin moeten van Nederland duidelijke afspraken staan over de vrije controle door Nederlandse ambtenaren op eventuele uitkeringsfraude in Marokko. In het geval van de bijstand gaat het daarbij om de regel dat mensen met een bijstandsuitkering geen onroerend goed mogen bezitten, in binnen- of buitenland, ter waarde van meer dan 9.000 euro. Marokko heeft Sociale Zaken laten weten vóór 1 juli een verdrag te willen sluiten.

Volgens de woordvoerster trekt Vermeend het wetsvoorstel ondanks de Marokkaanse toenadering voorlopig niet in. Sociale Zaken wacht tot het ,,daadwerkelijk zo ver is'' dat Marokko het verdrag ondertekent, zegt zij. Marokko en Nederland maakten vorig jaar ook al eens afspraken om samen bijstandsdossiers te onderzoeken, maar daar kwam toen niets van terecht.