Mannensmoesjes

Twee emancipatiegolven hebben het niet kunnen veranderen: mannen verzinnen nog steeds smoesjes om niet de volledige zorg voor gezin en huishouden op zich te hoeven nemen. Dat zegt 19 procent van de mannen en 24 procent van de vrouwen die in opdracht van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn werden geënquêteerd.

Op de enquête, gehouden per e-mail onder een representatieve groep heteroseksuele mannen en vrouwen met kinderen tussen de 18 en 55 jaar, reageerden 233 mannen en 349 vrouwen.

De mannen lopen wel over van de goede bedoelingen. Tweederde van hen zegt graag meer tijd te willen besteden aan de zorg voor de kinderen en het huishouden. Maar de mannen worden daarin belemmerd, zeggen zij zelf, doordat hun werk het niet toelaat (63 procent) en door de financiële gevolgen. (59 procent).

Ook vindt eenderde van de mannen dat hun vrouw ,,het toch beter kan''. Ruim de helft van de mannen vindt dat ,,niemand zo goed voor een kind kan zorgen als de eigen moeder''; 42 procent van de vrouwen vindt dit ook.

Een kwart van de mannen geeft aan dat ze meer zouden zorgen als dat niet ten koste zou gaan van hun hobby of sport. En 20 procent van de vrouwen gelooft dat mannen in dat geval meer zorg op zich zouden nemen.